Berichten

Millennium Gemeente

Gemeenten en de Millenniumdoelen Begin vorige eeuw waren gemeenten van doorslaggevend belang in de ontwikkeling in ons eigen land. Denk

3 Comment

Uw boom in de voortuin

Veel inwoners planten een boom in hun voortuin. Jaren genieten ze ervan, maar dat boompje wordt groot. Als die boom

2 Comment

College gaat voortvarend te werk!

Afgelopen donderdag is in de Raad van Baarle-Nassau de begroting 2007 behandeld. Een van de punten daarin was uitbreiding van

0 Comment

Begroting 2007

Hier een korte reactie van de VPB op de gemeentebegroting 2007: De ambitieuze begroting voor 2007 is een goede vertaling

0 Comment

Coalitieprogramma

Na de verkiezingen is er tussen diverse partijen overleg gevoerd over een mogelijke coalitievorming. Aangezien het CDA de grootste partij

0 Comment

Antwoord vraag evenementenbeleid

Baarle-Nassau, 13 april 2006 Onderwerp: evenementenbeleid Geachte fractieleden, Door uw fractie is een vraag gesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel

0 Comment

Crossen

Wallonië pakt quadgeweld hard aan Waals Minister van Landbouw, Platteland en Leefmilieu Benoît Lutgen (cdH) pakt met een omzendbrief en

1 Comment

BEDANKT VOOR UW STEM

BEDANKT VOOR UW STEM VPB EERLIJK EN SOCIAAL Goede uitslag voor de Vooruitstrevende Partij Baarle. Namens de Vooruitstrevende Partij Baarle

0 Comment

Bestaat politieke eerlijkheid?

Nu, kort voor de gemeenteraadsverkiezingen, laat het CDA merken de komende periode een voorkeur te hebben voor samenwerking met Fractie Ulicoten.

0 Comment