Berichten

Ons Weekblad d.d. 31 mei 20190 Comment

VPB motie mei 2019

Motie mei 2019

0 Comment

Ons Weekblad d.d. 1 maart 2019

Dubbel klikken op de tekst “Ons Weekblad” hierboven.

0 Comment

Politieke Fabels: Grensgemekker

Er is een bijzonder grensdorp waar 6.700 mensen wonen. Daar zitten ook meer dan 42.000 runderen, 7.300 geiten, ruim 153.000

0 Comment

Kapvergunning Schaluinen

Betreft: Vragen conform art. 39 van het reglement van orde van de raad (vragenuur). Datum: 19-02-‘19 Onderwerp: afwegingen kapvergunningen en

0 Comment

Eenrichtingsverkeer Molenstraat Hertog

Betreft: Vragen conform art. 39 van het reglement van orde van de raad (vragenuur). Datum: 19-02-‘19 Onderwerp: plannen éénrichtingsverkeer Molenstraat

0 Comment

Motie vreemd aan de orde van de dag. Alleeen VPB voor!

Raadsvergadering : 20-02-2019 Agendapunt : einde van de vergadering Onderwerp : vergunningprocedure Bedaf 3a/3b Baarle-Nassau De gemeenteraad van Baarle-Nassau, in

0 Comment

Motie vreemde aan de orde van de dag. Unaniem.0 Comment

Beantwoording vragen omtrent geurbeleid

MEMO Openbaar ————————————————————————————————————————————– Aan: Gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau Van: Wethouder Van Tilborg Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen fractie VPB conform

0 Comment