Berichten

Ga ook stemmen 15 maart

Er komen weer verkiezingen aan! Op 15 maart mag iedereen weer naar de stembus voor de waterschappen en provinciale staten

0 Comment

Nieuwe huisvesting voor de ABG

  Om zelfstandig te blijven koos de gemeenteraad in 2015 voor ambtelijke samenwerking in ABG verband. “De ABG”, dus onze

0 Comment

Uitnodiging Achterbanvergadering 19 januari

Allereerst willen wij iedereen veel geluk, liefde en gezondheid voor 2023 toewensen. Inmiddels staat er in dit nieuwe jaar weer

0 Comment

Kerstwens

0 Comment

Laatste loodjes voor de feestdagen

De laatste serie commissies, enclaveraad en gemeenteraad zitten er weer op. Op naar de feestdagen en de hoognodige rust na

0 Comment

Vuurwerkoverlast Baarle

Bewoners Kapelstraat hebben terecht van zich laten horen met blokkade en demonstratie. De politie controleert af en toe met goed

0 Comment

Korte reactie op de raadsvergadering, over de tweede tussenrapportage en de begroting van 2023

Deze raadsvergadering lag de tussentijdse rapportage voor. Zoals wij ook zagen: een prima tussentijds resultaat van het college, deze werd

0 Comment

Artikel Ons weekblad 4-11-22

De 2023 begroting met de VPB in de coalitie Een begroting waarin wij veel herkennen uit het coalitieakkoord. We zien

0 Comment

Tekst algemene beschouwing, begroting 2023

Dank u wel voorzitter. Geachte aanwezigen en luisteraars elders, Voor ons ligt de begroting 2023. De eerste begroting van deze

0 Comment