Andere fractievoorzitter

Posted by Eva Bouwman |31 aug 23 |

Andere fractievoorzitter

Het was wel vakantie maar we hebben niet stil gezeten!

Nadat Henk Vriens afgelopen jaar onze fractievoorzitter is geweest, gaat deze rol nu naar Ad Severijns. Henk blijft natuurlijk wel gewoon gemeenteraadslid voor de VPB.

We danken Henk voor zijn grote inzet en wensen Ad veel succes met de nieuwe rol!