Category Archives: Zonder categorie

Beschouwing van de VPB op de perspectiefnota 2021

8 juli 2020 #Verwarring heerst in Baarle-Nassau  De VPB heeft de afgelopen periode het handelen van dit college en coalitie met

0 Comment

Uit Raadsvergadering van 1 juli 2020

Vind jij het ook belangrijk dat Baarle in de toekomst nog steeds een goede plek is om te wonen en

0 Comment

Terugblik raadsvergadering 13 mei 2020

Wat een bijzondere raadsvergadering hebben we woensdag achter de rug? Hij duurde bijna 3,5uur! Deels kwam dit door pittige agendapunten

0 Comment

Vragen over de samenwerking met Baarle-Hertog

Geacht College, Als VPB zien we het afgelopen anderhalf jaar de samenwerking en relatie met Baarle-Hertog aanzienlijk verminderen. E.e.a. wordt

0 Comment

Vragen omtrent bouw zorgappartementen Rector van den Broekstraat

Geacht College, Als VPB hebben we in het afgelopen jaar meermaals aandacht gevraagd voor meer informatie en meer nauwkeurigheid om

0 Comment

Vragen en opmerkingen commissiestukken maart-april 2020

CURSIEF: Antwoord B&W 1. Raadsvoorstel Grondprijzen 2020 (R&E) -Welke gronden worden in 2020 verkocht? Welke verwachting is er, anders dan

0 Comment

Voortgang realisatie hockeyveld

Betreft: Vragen conform art. 38 van het reglement van orde van de raad. Datum: 07-04-2020 Geacht College, Gezien de recente

0 Comment

Afstel achterbanavond 12 maart 2020

In verband met het mogelijk verder verspreiden van het corona virus zijn in Noord Brabant maatregelen van kracht. Reden voor

0 Comment

VPB amandement uit de raadsvergadering van 19 februari 2020

Amendement voorbereid door de VPB en unaniem aangenomen Raadsvergadering: 19 februari 2020 Agendapunt: 11 Onderwerp: Implementatie Omgevingswet De gemeenteraad van

0 Comment