Wie staat op voor een eerlijke en groene gemeente?

Posted by Ad Severijns |13 jun 24 |

Wie staat op voor een eerlijke en groene gemeente?

Beste Baarlenaren,
Iedereen ziet dat we voor grote uitdagingen staan, maar tijdens de campagne voor de Europese
verkiezingen wezen sommige landelijke partijen weer naar immigranten en de EU als
boosdoeners. Bij de Vooruitstrevende Partij Baarle zien we dat anders. Wij geloven in
verbinding en vooruitgang!


Maak jij je zorgen om populisme en verrechtsing? Lees verder!


Angstzaaierij en verdeeldheid leiden tot haat en geweld, daar zijn genoeg voorbeelden van. Een
samenleving met gelijke kansen voor iedereen is niet alleen een kwestie van fatsoen, maar ook
de basis voor brede welvaart. Daarom sluit de VPB niemand uit op basis van afkomst, geslacht
of geloof.


Nederland en ook Baarle zijn verbonden met de wereld en we plukken er de vruchten van. De
EU beschermt ons tegen machtige multinationals en creëert kansen op de wereldmarkt voor
onze boeren en ondernemingen. Kan het beter? Natuurlijk! Maar niet door muren op te trekken.
De onophoudelijke regen bewijst dat klimaatverandering nu om actie vraagt. Elk land, stad en
dorp moet zijn steentje bijdragen om onze kinderen een gezonde leefomgeving na te laten.
Alleen dan kunnen we China en andere grote vervuilers overtuigen mee te doen. Dáárom strijdt
de VPB voor een duurzaam Baarle.


Een einde aan armoede en sociale ongelijkheid is al jaren een ander belangrijk speerpunt van
de VPB. Wij vinden dat de gemeente minder bedeelden moet ondersteunen, zodat iedereen
mee kan doen zonder schaamte of stress. De VPB wil samen bouwen aan een Baarle waarin
iedereen meetelt.


De VPB heeft de afgelopen decennia al veel bereikt, maar met de wind die nu uit Den Haag
waait, kunnen we niet achterover leunen. Wij blijven ons inzetten voor een sociaal en groen
Baarle en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken.


Dus … wil je meepraten over de koers van onze gemeente? Vind jij thema’s als duurzaamheid
en gelijke kansen erg belangrijk? Kom dan eens vrijblijvend langs bij de VPB. We willen je
graag leren kennen!


Stuur een e-mail naar info@vp-baarle.nl en wij nemen contact met je op.

Een groen-sociale groet,
Driek Cornelissen – voorzitter Vooruitstrevende Partij Baarle
Ad Severijns – fractievoorzitter Vooruitstrevende Partij Baarle