Enclaveraad

Posted by Eva Bouwman |28 jun 23 |

Afgelopen donderdag was er weer een bijzondere Enclaveraad. 

De jaarrekeningen van het CCB en Theek 5 werden vastgesteld. Die zagen er beide netjes verantwoord uit, er zijn na de laatste Covid maatregelen vele goede activiteiten voor gedaan in 2022.

De vorige raadsperiode is er een flinke besparing in de begroting van Baarle-Nassau geland voor de bibliotheek. Baarle-Hertog wilde echter helemaal niet bezuinigen.

Na een jaar onderhandelen tussen Nassau, Hertog en Theek5 ligt er een evenwichtig voorstel dat op ongeveer de helft van de besparing uitkomt zonder zwaar aan de kwaliteit te tornen. 

Wij vinden de bibliotheek super belangrijk en kunnen leven met dit voorstel! 

Gezien onze financiële positie is het belangrijk kritisch op uitgaven te zijn en blijven, zonder daarbij de belangrijke taak van de bibliotheek aan te tasten.

Cultuurcentrum Baarle, ofwel het stil leggen van de aanbesteding nieuwbouw van het cultuurcentrum Baarle, stond niet op de agenda. Dat verbaasde ons.

Ons verzoek om het alsnog spoedeisend toch op de agenda te voegen zodat we er over konden praten als Enclaveraad en er een motie over konden indienen, kreeg geen steun van een Belgische meerderheid. 

Bij de rondvraag is dan alsnog toch aandacht geweest voor het nieuw cultuurcentrum en was wel ruimte voor ons belangrijkste appèl uit de motie:

– tempo op proces want de huidige locatie voldoet echt niet meer

– betrek verenigingen en inwoners (en Enclaveraad) 

– denk out-of-the-box naar oplossingen binnen het bestaande budget

Gelukkig kreeg dit wel bijval en hebben we de toezeggingen van: vaart op proces, betrokkenheid stakeholders en er wordt gestreefd naar meer helderheid voor oplossingsrichtingen vóór het einde van het jaar. Wordt vervolgd…?

Volgende week is de raadsvergadering met onze jaarrekening en ABG begroting op de agenda. De weken daarna behandelen we de tussenrapportage en Perspectiefnota 2024. 

Heeft u nog vragen of ideeën?

info@vp-baarle.nl, stuur een DM of spreek een van ons aan!