Raadsvergadering van 10 mei 2023

Posted by Jan Boot |14 mei 23 |

Raadsvergadering van 10 mei 2023

? De raadsvergadering van woensdag 10 mei duurde precies een uur. Er stond dan ook slechts één punt op de agenda waar een besluit over genomen moest worden. 

?? Bij de ingekomen stukken hebben wij aandacht gevraagd voor de brief van huisarts dr. Remmen waarin hij zijn bezorgdheid uit voor de hoge geluidsniveaus bij Carnaval, die mogelijk tot gehoorschade kunnen leiden. De burgemeester gaf aan dit als een belangrijk aandachtspunt mee te nemen bij het overleg met de carnavalsvereniging.

? Ook hebben we verzocht of de prestatieafspraken Leystromen meegenomen kunnen worden bij de behandeling van het raadsbrede thema wonen, wat werd toegezegd.

? Verder hebben naar aanleiding van de informatiebrief over subsidiekaders basisondersteuning aangegeven dat we de wens hebben eens kennis te maken met ons eigen dorpsteam.

??In het vragenhalfuurtje hebben wij aandacht gevraagd voor de lage energielabels van veel kantoorpanden in Baarle. Wethouder van Tilborg gaf aan dat hij die cijfers ook kende maar dat bij een deel van de panden nog geen label bekend is. Hij zal de ondernemers op hun verantwoordelijkheid aanspreken.

? Ten slotte werd een motie ingediend door fractie Ulicoten om busverbinding 132 door Ulicoten te behouden. Een sympathieke motie, die ook door ons gesteund werd. Als VPB hebben we gewezen op feit dat, naast leefbaarheid, het ook vanuit duurzaamheid belangrijk om ook vaker het openbaar vervoer te (kunnen) nemen!

Kim de Jong, raadslid VPB