Berichten

De aangenomen motie

De agrarische sector (2 pagina’s) en begroting 2020  

0 Comment

Verslag van de raadsvergadering over de begroting 2020

Deze begroting 2020 voor de gemeente Baarle-Nassau o.a. is door de VPB afgewezen, nadat van haar 2 moties en 4

0 Comment

Algemene beschouwing begroting 2020, eerste termijn. “NIET ALLES KAN”

NIET ALLES KAN! Gezond wonen, recreatie, economische groei, échte natuur én de landbouw laten groeien … De VPB roept al

0 Comment

Ons Weekblad d.d. 31 mei 20190 Comment

VPB motie mei 2019

Motie mei 2019

0 Comment

Ons Weekblad d.d. 1 maart 2019

Dubbel klikken op de tekst “Ons Weekblad” hierboven.

0 Comment

Politieke Fabels: Grensgemekker

Er is een bijzonder grensdorp waar 6.700 mensen wonen. Daar zitten ook meer dan 42.000 runderen, 7.300 geiten, ruim 153.000

0 Comment

Kapvergunning Schaluinen

Betreft: Vragen conform art. 39 van het reglement van orde van de raad (vragenuur). Datum: 19-02-‘19 Onderwerp: afwegingen kapvergunningen en

0 Comment

Eenrichtingsverkeer Molenstraat Hertog

Betreft: Vragen conform art. 39 van het reglement van orde van de raad (vragenuur). Datum: 19-02-‘19 Onderwerp: plannen éénrichtingsverkeer Molenstraat

0 Comment