Berichten

Kapvergunning Schaluinen

Betreft: Vragen conform art. 39 van het reglement van orde van de raad (vragenuur). Datum: 19-02-‘19 Onderwerp: afwegingen kapvergunningen en

0 Comment

Eenrichtingsverkeer Molenstraat Hertog

Betreft: Vragen conform art. 39 van het reglement van orde van de raad (vragenuur). Datum: 19-02-‘19 Onderwerp: plannen éénrichtingsverkeer Molenstraat

0 Comment

Motie vreemd aan de orde van de dag. Alleeen VPB voor!

Raadsvergadering : 20-02-2019 Agendapunt : einde van de vergadering Onderwerp : vergunningprocedure Bedaf 3a/3b Baarle-Nassau De gemeenteraad van Baarle-Nassau, in

0 Comment

Motie vreemde aan de orde van de dag. Unaniem.0 Comment

Beantwoording vragen omtrent geurbeleid

MEMO Openbaar ————————————————————————————————————————————– Aan: Gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau Van: Wethouder Van Tilborg Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen fractie VPB conform

0 Comment

Nieuwjaarswens VPB

Een vooruitstrevende (terug)blik … Het einde van het jaar is hét moment om terug te kijken en een blik vooruit

0 Comment

Schriftelijke vragen inzake stroomlevering

MEMO Openbaar ————————————————————————————————————————————– Aan: Gemeenteraad Van: College van burgemeester en wethouders Onderwerp: Schriftelijke vragen iz stroomlevering Datum: 9 januari 2019

0 Comment

Vragen omtrent geurbelasting gemeente Baarle-Nassau

Betreft: Vragen conform art. 38 van het reglement van orde van de raad. Datum: 19-12-2018 Onderwerp: Vervolg geurbeleid gemeente Baarle-Nassau

0 Comment

Algemene beschouwing 1e termijn begroting 2019

Voorzitter, bedankt dat ik het rijtje van de eerste beschouwing weer mag sluiten. Als VPB zit ons eerste half jaar

0 Comment