Raadsvergadering 22 maart 2023

Posted by Eva Bouwman |30 mrt 23 |

Raadsvergadering 22 maart 2023

Vorige week (22 maart) was er weer een gemeenteraadsvergadering. 

Naast het vaststellen van diverse kaderbrieven voor gemeenschappelijke regelingen zoals Omgevingsdienst, GGD, veiligheidsregio etc, stond het integraal veiligheidsbeleid en het beleidsplan politie op de agenda.

Er werd er een amendement ingediend waarin Fractie Ulicoten de overlast bij de vuurwerkverkoop in het veiligheidsbeleid wilde hebben. 

Wij vinden de vuurwerkoverlast zowel qua afsteken als verkoop overlast net zo vervelend en we vinden het belangrijk dat er oplossingen komen, waar mogelijk structureel en in samenwerking met Baarle-Hertog.

Daarom was het de VPB die al in september de vragen over overlast stelde aan het college.

Het onderwerp “overlast ten gevolge van de vuurwerkverkoop” is opgenomen in het focusblad veiligheid 2023 (een vertaling van beleid naar specifieke doelen). Verder is er in de afgelopen enclaveraad ook al uitgebreid bij stil gestaan en is er een plan van aanpak toegezegd. 

Het amendement voegde dus niets toe en daarom steunden we dit niet. We laten zo ruimte voor focus op andere grensoverschrijdende problemen zoals drugs productie en dumping. Uiteraard bewaken we het verdere verloop van het vuurwerk dossier.

Verder was er een sympathieke motie bij het regionaal beleidsplan politie vanuit het CDA, om de zorgen uit te spreken over de problemen met het C2000 communicatie systeem van hulpdiensten en deze zorgen breder te delen in de regio en landelijk. Wij konden deze motie van harte steunen in het kader van veiligheid van onze inwoners en de hulpdiensten zelf.

Ook heeft ons raadslid Kim tijdens het vragen halfuurtje gevraagd om een update over de resultaten van diverse duurzaamheidsprojecten in Baarle. 

De wethouder heeft daar een aantal resultaten van genoemd (zoals het bereik van aanpak energie armoede, de klimaatadaptatie subsidie en de regenton actie) Ook gaf de wethouder aan dat het bewaken van de resultaten onderdeel is van het nieuwe visie traject en het beter bepalen van acties en het bewaken van de voortgang. We zijn benieuwd naar het hernieuwde traject! 

Heeft u vragen of zorgen? Of een mooi idee?

U kunt ons altijd benaderen via info@vp-baarle.nl