Category Archives: Nieuws

ABG 3-raden

Een deel van onze VPB fractie en onze wethouder waren vandaag aanwezig bij de ABG 3-raden bijeenkomst in Chaam. Een

0 Comment

De geurgebiedsvisie in de raad

Afgelopen woensdag was de gemeenteraadsvergadering, waarbij een voorstel is gedaan voor de geurgebiedsvisie. Zoals verwacht zorgde deze visie voor een

0 Comment

Unaniem aanvaarde VPB-motie

Betreffende: Begroting ABG 2018 De gemeenteraad van Baarle-Nassau in vergadering bijeen op woensdag 12 juli 2017; Overwegende dat: – De

0 Comment

Jan Vermeer gekozen tot lijsttrekker

Donderdag 14 november 2013 hebben we in de ledenvergadering, alwaar naast het voltallig bestuur tevens 9 leden aanwezig waren, onze

0 Comment

Reactie VPB op de begroting

In de loop van 2011 is er duidelijk geworden dat ook Baarle-Nassau de gevolgen van de economische crisis gaat ondervinden.

0 Comment

Jan Vermeer spreker op miniconferentie Jeugdzorg en Passend Onderwijs.

Deze conferentie was georganiseerd door het regionale netwerk OOK, dat bestaat uit 192 scholen, 32 schoolbesturen en 9 samenwerkingsverbanden in

0 Comment

Kandidatenlijst VPB bekend!

Op de vergadering van 5 januari j.l. is de kandidatenlijst vastgesteld. De lijst wordt weer aangevoerd door wethouder Jan Vermeer.

0 Comment

Bestemmingsplan Buitengebied

Het bestemmingsplan buitengebied is vastgesteld in de raad van 16 juli 2009. De oude bestemmingsplannen buitengebied en campings dateerden van

0 Comment

Verburg doet oproep aan gemeenten èn inwoners: wees zuinig op bomen

05 december 2008 15:18 Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) roept burgers op om alert te zijn

0 Comment