Category Archives: Nieuws

VPB on the move

Afgelopen zondag was een van onze jaarlijkse verenigingsactiviteiten. Dit jaar hebben we gekozen voor een voor iedereen toegankelijke natuurwandeling in

0 Comment

Dinsdag was een drukke politieke avond! Raadsleden Henk Vriens en Ad Severijn hebben de gecombineerde commissievergadering bijgewoond. Twee onderwerpen waren voor

0 Comment

Sociaal domein

Afgelopen donderdag werden we bijgepraat over “inkoop sociaal domein”.  Deze inkoop vind plaats op regionaal niveau en deze avond werden

0 Comment

Raadsvergadering 22 maart 2023

Vorige week (22 maart) was er weer een gemeenteraadsvergadering.  Naast het vaststellen van diverse kaderbrieven voor gemeenschappelijke regelingen zoals Omgevingsdienst,

0 Comment

Korte reactie op de raadsvergadering, over de tweede tussenrapportage en de begroting van 2023

Deze raadsvergadering lag de tussentijdse rapportage voor. Zoals wij ook zagen: een prima tussentijds resultaat van het college, deze werd

0 Comment

ABG 3-raden

Een deel van onze VPB fractie en onze wethouder waren vandaag aanwezig bij de ABG 3-raden bijeenkomst in Chaam. Een

0 Comment

De geurgebiedsvisie in de raad

Afgelopen woensdag was de gemeenteraadsvergadering, waarbij een voorstel is gedaan voor de geurgebiedsvisie. Zoals verwacht zorgde deze visie voor een

0 Comment

Unaniem aanvaarde VPB-motie

Betreffende: Begroting ABG 2018 De gemeenteraad van Baarle-Nassau in vergadering bijeen op woensdag 12 juli 2017; Overwegende dat: – De

0 Comment

Jan Vermeer gekozen tot lijsttrekker

Donderdag 14 november 2013 hebben we in de ledenvergadering, alwaar naast het voltallig bestuur tevens 9 leden aanwezig waren, onze

0 Comment