Category Archives: Nieuws

Korte reactie op de raadsvergadering, over de tweede tussenrapportage en de begroting van 2023

Deze raadsvergadering lag de tussentijdse rapportage voor. Zoals wij ook zagen: een prima tussentijds resultaat van het college, deze werd

0 Comment

ABG 3-raden

Een deel van onze VPB fractie en onze wethouder waren vandaag aanwezig bij de ABG 3-raden bijeenkomst in Chaam. Een

0 Comment

De geurgebiedsvisie in de raad

Afgelopen woensdag was de gemeenteraadsvergadering, waarbij een voorstel is gedaan voor de geurgebiedsvisie. Zoals verwacht zorgde deze visie voor een

0 Comment

Unaniem aanvaarde VPB-motie

Betreffende: Begroting ABG 2018 De gemeenteraad van Baarle-Nassau in vergadering bijeen op woensdag 12 juli 2017; Overwegende dat: – De

0 Comment

Jan Vermeer gekozen tot lijsttrekker

Donderdag 14 november 2013 hebben we in de ledenvergadering, alwaar naast het voltallig bestuur tevens 9 leden aanwezig waren, onze

0 Comment

Reactie VPB op de begroting

In de loop van 2011 is er duidelijk geworden dat ook Baarle-Nassau de gevolgen van de economische crisis gaat ondervinden.

0 Comment

Jan Vermeer spreker op miniconferentie Jeugdzorg en Passend Onderwijs.

Deze conferentie was georganiseerd door het regionale netwerk OOK, dat bestaat uit 192 scholen, 32 schoolbesturen en 9 samenwerkingsverbanden in

0 Comment

Kandidatenlijst VPB bekend!

Op de vergadering van 5 januari j.l. is de kandidatenlijst vastgesteld. De lijst wordt weer aangevoerd door wethouder Jan Vermeer.

0 Comment

Bestemmingsplan Buitengebied

Het bestemmingsplan buitengebied is vastgesteld in de raad van 16 juli 2009. De oude bestemmingsplannen buitengebied en campings dateerden van

0 Comment