Category Archives: Nieuws

Reactie VPB op de begroting

In de loop van 2011 is er duidelijk geworden dat ook Baarle-Nassau de gevolgen van de economische crisis gaat ondervinden.

0 Comment

Jan Vermeer spreker op miniconferentie Jeugdzorg en Passend Onderwijs.

Deze conferentie was georganiseerd door het regionale netwerk OOK, dat bestaat uit 192 scholen, 32 schoolbesturen en 9 samenwerkingsverbanden in

0 Comment

Kandidatenlijst VPB bekend!

Op de vergadering van 5 januari j.l. is de kandidatenlijst vastgesteld. De lijst wordt weer aangevoerd door wethouder Jan Vermeer.

0 Comment

Bestemmingsplan Buitengebied

Het bestemmingsplan buitengebied is vastgesteld in de raad van 16 juli 2009. De oude bestemmingsplannen buitengebied en campings dateerden van

0 Comment

Verburg doet oproep aan gemeenten èn inwoners: wees zuinig op bomen

05 december 2008 15:18 Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) roept burgers op om alert te zijn

0 Comment

Baarle-Nassau heeft een goede begroting voor 2009

De begroting van Baarle-Nassau voor 2009 is door alle politieke partijen goedgekeurd. De raad heeft daarbij nog wel een aantal

0 Comment

Rel in Baarle rond reclamebord

Geschreven door Norbert Bökkerink, BN De Stem zaterdag 24 mei 2008 De gemeenteraad van Baarle-Nassau is verre van gelukkig met

2 Comment

Motie VPB over woonvisie aangenomen!

In de raadsvergadering van 28 juni is de geactualiseerde woonvisie vastgesteld. Het leek er op dat er maar weinig voor

0 Comment

Begroting 2007

Hier een korte reactie van de VPB op de gemeentebegroting 2007: De ambitieuze begroting voor 2007 is een goede vertaling

0 Comment