Category Archives: Nieuws

Verburg doet oproep aan gemeenten èn inwoners: wees zuinig op bomen

05 december 2008 15:18 Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) roept burgers op om alert te zijn

0 Comment

Baarle-Nassau heeft een goede begroting voor 2009

De begroting van Baarle-Nassau voor 2009 is door alle politieke partijen goedgekeurd. De raad heeft daarbij nog wel een aantal

0 Comment

Rel in Baarle rond reclamebord

Geschreven door Norbert Bökkerink, BN De Stem zaterdag 24 mei 2008 De gemeenteraad van Baarle-Nassau is verre van gelukkig met

2 Comment

Motie VPB over woonvisie aangenomen!

In de raadsvergadering van 28 juni is de geactualiseerde woonvisie vastgesteld. Het leek er op dat er maar weinig voor

0 Comment

Begroting 2007

Hier een korte reactie van de VPB op de gemeentebegroting 2007: De ambitieuze begroting voor 2007 is een goede vertaling

0 Comment

Coalitieprogramma

Na de verkiezingen is er tussen diverse partijen overleg gevoerd over een mogelijke coalitievorming. Aangezien het CDA de grootste partij

0 Comment