Jan Vermeer spreker op miniconferentie Jeugdzorg en Passend Onderwijs.

Posted by Beheerder |12 feb 10 |

Deze conferentie was georganiseerd door het regionale netwerk OOK, dat bestaat uit 192 scholen, 32 schoolbesturen en 9 samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs en 12 gemeenten.

Het gehoor bestond dan ook uit wethouders jeugdzaken, hun ambtenaren, schoolbestuurders, vertegenwoordigers van de GGD, het Instituut Maatschappelijk Werk, jeugdzorg en de onderwijsbegeleidingsdienst.

Al met al een breed gezelschap voor een miniconferentie.

Lees het verslag