Rel in Baarle rond reclamebord

Posted by Ad Severijns |24 mei 08 | 2 comments

bord.jpg
Geschreven door Norbert Bökkerink, BN De Stem zaterdag 24 mei 2008

De gemeenteraad van Baarle-Nassau is verre van gelukkig met het grote elektronische reclamebord, dat onlangs op Belgisch grondgebied aan de Singel pal naast de monumentale St. Remigiuskerk is weggezet.

De vijfhonderd euro die al is beloofd aan de gemeente Baarle-Hertog als bijdrage in de elektriciteitskosten wordt betaald, maar daar blijft het verder ook bij: Baarle-Nassau zal geen cent meer bijdragen aan in de in stand houding van dit reclamebord, dat aan de Nederlandse kant van de grens als ‘uitermate ontsierend’ wordt ervaren.

Een motie van deze strekking is gisteravond tijdens de gemeenteraadsvergadering van Baarle-Nassau unaniem aanvaard. Het initiatief voor deze motie was genomen door fractievoorzitter Ad Severijns van de Vooruitstrevende Partij Baarle (VPB). Hij refereerde daarbij naar een discussie over hetzelfde reclamebord in de laatste raadsvergadering van Baarle-Hertog. Toen bleek dat ook niet alle Belgische gemeenteraadsleden verrukt waren over het bord, dat zowel in omvang als lichtintensiteit nadrukkelijk aanwezig is in het Baarlese straatbeeld.

“Het raadslid Erik Van der Vloet heeft het toen ‘Het gedrocht van Baarle’ genoemd”, aldus Severijns in een toelichting op de motie. “Die betiteling laat ik voor zijn rekening. En als gemeente Baarle-Nassau kunnen we er formeel verder ook weinig tegen doen omdat het bord op Belgisch grondgebied staat. Maar als je Baarle zegt, dan heb je het wel over Hertog en Nassau samen”, zo rechtvaardigde de VPB-voorman het signaal dat Baarle-Nassau in zijn ogen richting Baarle-Hertog moest geven.

Saillant detail: de gemeente Baarle-Hertog heeft datzelfde maar nu gewraakte bord juist gebruikt om zichzelf aan te prijzen voor de onlangs gehouden (en verloren) verkiezing van ‘Mooiste dorp van Vlaanderen’.

Severijns zei dat hij hierdoor aanvankelijk veronderstelde, dat het bord van tijdelijke aard was. Maar nu het bord waarschijnlijk minstens drie jaar op die plek zal blijven staan, vond hij een motie wel op zijn plaats. Niet alleen vanwege de ontsiering van het straatbeeld, maar ook omdat de verkeersveiligheid er volgens de VPB-voorman onder lijdt en er vooraf ook geen enkel overleg met Baarle-Nassau is geweest.

Volgens de eerste versie van de motie zou Baarle-Nassau de raad al toegezegde bijdrage van 500 euro weer moeten intrekken. Maar in zijn reactie liet burgemeester Jan Hendriks weten dat niet zo’n goed idee te vinden> Hij waarschuwde ervoor de verhouding met Baarle-Hertog ‘niet weer op scherp te stellen’. Hij doelde daarmee op het feit dat de Belgisch-Nederlandse tweelinggemeenten nog maar zeer recentelijk na langdurig en moeizaam onderhandelen een bestuursakkoord hebben weten te bereiken over gemeenschappelijk aan te pakken kwesties. Mede ook onder het motto ‘Een man een man, een woord een woord’ werd de bewuste passage geschrapt. Maar Baarle-Hertog is er nu in elk geval van op de hoogte dat het reclamebord in de ogen van de gehele gemeenteraad van Baarle-Nassau ‘totaal misplaatst’ is.


2 comments

  1. Ben benieuwd wanneer deze blikvanger het eerste ongeluk veroorzaakt. Deze aandachttrekker trekt ook de aandacht van de bestuurders die beter op de weg zouden letten.

    Het is ook vreemd dat een bord met vooral commerciele reclame geld kost ipv geld opbrengt ??????

Comments are closed.