Jan Vermeer gekozen tot lijsttrekker

Posted by Beheerder |18 nov 13 |

Jan Vermeer gekozen tot lijsttrekker

Donderdag 14 november 2013 hebben we in de ledenvergadering, alwaar naast het voltallig bestuur tevens 9 leden aanwezig waren, onze nieuwe lijsttrekker gekozen: Jan Vermeer!

jan vermeer gemeente

Jan had zich al eerder kandidaat gesteld en bij het bestuur hebben zich in de afgelopen periode geen andere kandidaten aangemeld voor deze positie.

Het bestuur heeft dan ook vol overtuiging en met warme aanbeveling de kandidatuur van Jan voorgelegd aan de aanwezige leden.

Dit betekent ook dat ingeval van succesvolle verkiezingen en ingeval van deelname door de VPB aan een coalitie in de nieuwe periode, dat Jan dan onze wethouderskandidaat is voor de komende periode (2014 – 2018).

Jan is natuurlijk al heel lang bij de VPB, je zou kunnen zeggen van begin af aan, en heeft de afgelopen twee collegeperiodes ook al een wethoudersfunctie ingevuld en daarbij mooie resultaten geboekt. We mogen dus gerust spreken van ervaren, enthousiaste en succesvolle lijsttrekker en bestuurder.

De keuze voor Jan was donderdagavond dan ook snel gemaakt en was unaniem.
Het bestuur van de VPB is verheugd met deze uitkomst en wenst Jan als lijsttrekker van de VPB heel veel succes (en heel veel kiezers) toe!