Bijeenkomst regionale energie strategie (RES 2.0)

Posted by Eva Bouwman |12 apr 23 |

Bijeenkomst regionale energie strategie (RES 2.0)

Vorige week op woensdagavond heeft onze fractie deelgenomen aan een boeiende bijeenkomst over duurzaamheid en de energietransitie. 

Centraal stond de vraag, waar staan we nu op het gebied van duurzaamheid en waar willen we naar toe? en hoe komen we daar? 

Wat ons betreft mag de toekomst zo groen en duurzaam mogelijk! Dit is goed voor mens, dier en milieu! Tussen de fracties zijn veel ideeën en suggesties uitgewisseld. 

De volgende stap is nu dat onze inwoners en diverse groepen (zoals scholen, seniorenvereniging, dorpsraad, natuurverenigingen, zlto, etc etc) ook betrokken gaan worden. 

Burgerparticipatie is één van onze speerpunten. Wij zijn blij dat hier actief mee aan de slag wordt gegaan.

We hopen dat iedereen actief mee gaat denken!