Nieuwe huisvesting voor de ABG

Posted by Eva Bouwman |13 mrt 23 |

 

Om zelfstandig te blijven koos de gemeenteraad in 2015 voor ambtelijke samenwerking in ABG verband. “De ABG”, dus onze ambtenaren, zou één kantoor krijgen! Dat staat nogmaals in het huidige coalitieakkoord.

In de laatste raadsvergadering werd een voorbereidingskrediet gevraagd voor dit nieuwe kantoor op een goede locatie in Rijen. Voor de VPB een logische vervolgstap, waarbij we vertrouwen op het ABG bestuur om de plannen goed uit te werken.

Maar diverse raadsleden stelden dit ter discussie. Omdat tegenstemmen desastreus kan uitpakken voor onze bestuurlijke vrijheid stemde VPB in met een amendement waarbij het college opdracht kreeg vragen over bijv. de locatiekeuze te beantwoorden.