Baarle-Nassau een milenniumgemeente ?

Posted by Beheerder |22 jun 07 | 1 comments

Dit is het jaar van 07/07/07, op die zaterdag in juli is de helft van de tijd van de VN Millenniumcampagne verstreken. Inmiddels zijn er grote vorderingen gemaakt, maar helaas blijven sommige resultaten achter.

Dit is het moment om te handelen. In ontwikkelingslanden, maar ook in ons eigen land kunnen juist gemeenten een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de doelen. Daarom organiseert de VNG de ‘Millennium Gemeente’ campagne. Deelnemende gemeenten kiezen een eigen invulling, onder een gezamenlijke, herkenbare vlag. Voor sommige gemeenten betekent dit nieuwe impulsen voor het mondiaal beleid. Voor andere gemeenten betekent het dat bestaande activiteiten in de schijnwerpers worden gezet en in breder verband worden gebracht.

Wat kan Baarle-Nassau doen.

Baarle-Nassau kan, hier en nu, bijdragen aan het behalen van de Millenniumdoelen. Zo kan Baarle invulling geven aan Millenniumdoel 8 door verandering te brengen in haar eigen huishouding. Bovendien kan Baarle, samen met de burgers, meer gerichte hulp bieden aan het behalen van de Millenniumdoelen in gemeenten in minder ontwikkelde landen.

Hieronder volgen diverse praktische suggesties:

Actie: Kies voor duurzaam geproduceerd hout »
Actie: Gebruik papier met het FSC-keurmerk »
Actie: Neem Fair Trade producten af »
Actie: Ondersteun de plaatselijke Wereldwinkel »
Actie: Kies voor duurzame spaarrekeningen, beleggings- producten en verzekeringen »
Actie: Bespaar energie, verminder / compenseer de uitstoot van CO2 »
Actie: Breng An inconvenient truth onder de aandacht van jongeren »
Actie: Inspireer anderen met uw klimaatbeleid »
Actie: ondersteun / faciliteer lokale fondswerving »
Actie: verdubbel opbrengsten »
Actie: betrek ontwikkelingsorganisaties »
Actie: Neem deel aan het LOGO South programma van de VNG »
Actie: Neem deel aan het LOGO East programma van de VNG »
Actie: Informeer de bevolking »
Actie: Gebruik uw website »
Actie: Gebruik publieksevenementen »
Actie: Zoek de samenwerking »
Actie: Draag wit »
Actie: Betrek koren »
Actie: Teken voor de Millenniumdoelen »
Actie: Al Gore’s ‘An Incovenient Truth’ – Lesmateriaal voor HAVO/VWO »


1 Comment

  1. Hallo,

    Ik ben student aan de Hogere Europese Beroepen opleiding in Den Haag, en nu is mij de opdracht gegeven een gemeente van bescheiden omvang een advies te geven omtrent het milennium gemeente project van de VNG! Ik zal u eens proberen te contacteren.

Comments are closed.