Berichten

Visie toerisme versus bestemmingsplan buitengebied.

De procedure rondom de herziening van het bestemmingsplan buitengebied is inmiddels gestart. De verwachting is dat dit bestemmingsplan halverwege 2009

0 Comment

Verburg doet oproep aan gemeenten èn inwoners: wees zuinig op bomen

05 december 2008 15:18 Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) roept burgers op om alert te zijn

0 Comment

Baarle-Nassau heeft een goede begroting voor 2009

De begroting van Baarle-Nassau voor 2009 is door alle politieke partijen goedgekeurd. De raad heeft daarbij nog wel een aantal

0 Comment

Politieke discussie

Visie toerisme in relatie tot bestemmingsplan buitengebied. De herziening van het bestemmingsplan buitengebied zal binnen redelijke termijn in procedure komen.

7 Comment

Rel in Baarle rond reclamebord

Geschreven door Norbert Bökkerink, BN De Stem zaterdag 24 mei 2008 De gemeenteraad van Baarle-Nassau is verre van gelukkig met

2 Comment

Baarle-Nassau verkoopt geen goedkope bouwgrond!

In de raadsvergadering van 13 december 2007 zijn de prijzen voor bouwgrond voor 2008 vastgesteld. Ongeveer 5 jaar geleden is

0 Comment

Jakobskruiskruid, feiten en fabels

De laatste tijd wordt er in de pers veel geschreven over Jakobskruiskruid. Veel feiten, maar ook fabels. Het is bijvoorbeeld

0 Comment

Motie VPB over woonvisie aangenomen!

In de raadsvergadering van 28 juni is de geactualiseerde woonvisie vastgesteld. Het leek er op dat er maar weinig voor

0 Comment

Baarle-Nassau een milenniumgemeente ?

Dit is het jaar van 07/07/07, op die zaterdag in juli is de helft van de tijd van de VN

1 Comment