Berichten

Rel in Baarle rond reclamebord

Geschreven door Norbert Bökkerink, BN De Stem zaterdag 24 mei 2008 De gemeenteraad van Baarle-Nassau is verre van gelukkig met

2 Comment

Baarle-Nassau verkoopt geen goedkope bouwgrond!

In de raadsvergadering van 13 december 2007 zijn de prijzen voor bouwgrond voor 2008 vastgesteld. Ongeveer 5 jaar geleden is

0 Comment

Jakobskruiskruid, feiten en fabels

De laatste tijd wordt er in de pers veel geschreven over Jakobskruiskruid. Veel feiten, maar ook fabels. Het is bijvoorbeeld

0 Comment

Motie VPB over woonvisie aangenomen!

In de raadsvergadering van 28 juni is de geactualiseerde woonvisie vastgesteld. Het leek er op dat er maar weinig voor

0 Comment

Baarle-Nassau een milenniumgemeente ?

Dit is het jaar van 07/07/07, op die zaterdag in juli is de helft van de tijd van de VN

1 Comment

Millennium Gemeente

Gemeenten en de Millenniumdoelen Begin vorige eeuw waren gemeenten van doorslaggevend belang in de ontwikkeling in ons eigen land. Denk

3 Comment

Uw boom in de voortuin

Veel inwoners planten een boom in hun voortuin. Jaren genieten ze ervan, maar dat boompje wordt groot. Als die boom

2 Comment

College gaat voortvarend te werk!

Afgelopen donderdag is in de Raad van Baarle-Nassau de begroting 2007 behandeld. Een van de punten daarin was uitbreiding van

0 Comment

Begroting 2007

Hier een korte reactie van de VPB op de gemeentebegroting 2007: De ambitieuze begroting voor 2007 is een goede vertaling

0 Comment