Verkiezingen 2010: Wij zijn op zoek naar U!

Posted by Ad Severijns |29 sep 09 |

Gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010

Uiteraard doet de Vooruitstrevende Partij Baarle weer mee met de aankomende verkiezingen. Wij hebben immers de afgelopen vier jaar in de coalitie een aantal mooie zaken bereikt en willen ook in de komende jaren met gezond verstand verder werken aan een sociaal Baarle.

De Vooruitstrevende Partij Baarle staat voor:

• verandering
• vernieuwing
• duurzame ontwikkeling
• gezond verstand gebruiken
• verder durven denken dan het eigen belang
• aandacht voor sociaal zwakkeren
• respect voor natuur en milieu

De insteek van de Vooruitstrevende Partij Baarle is:

• progressief
• fatsoenlijk
• open
• transparant
• betrouwbaar
• rechtvaardig

De VPB vertegenwoordigt die inwoners die staan voor een progressieve denkwijze en mentaliteit. Verschillende linkse stromingen vinden elkaar in de VPB. Zo wordt het progressieve geluid in Baarle-Nassau niet versnipperd.

Denkt u met ons mee?

De Vooruitstrevende Partij Baarle is een progressieve democratische partij die openstaat voor vernieuwing en verandering. Daarom willen wij zoveel mogelijk mensen betrekken bij de partij en bij de nieuwe verkiezingen. Ook jongeren kunnen bij ons een actieve rol spelen in de politiek.

Alle inwoners van Baarle-Nassau, die in dezelfde richting denken als de Vooruitstrevende Partij Baarle, vragen wij mee te denken over de nadere uitwerking van ons politieke beleid voor de komende vier jaar. Nieuwe gezichten zijn daarbij van harte welkom!

Wij starten binnenkort met het opstellen van ons programma voor 2010 tot 2014. Zeker nu het met de economie wat minder gaat, is het ook in Baarle-Nassau belangrijk dat een sterke sociale partij het beleid mee bepaalt! U bent van harte uitgenodigd om samen met de huidige leden te bepalen wat u belangrijk vindt voor ons dorp. Ook maakt u op deze manier kennis met het lokale politieke werk en als u dat interessant vindt, biedt dit u ook een reële kans om kandidaat-raadslid te worden.