Uw boom in de voortuin

Posted by Ad Severijns |19 nov 06 | 2 comments

Veel inwoners planten een boom in hun voortuin. Jaren genieten ze ervan, maar dat boompje wordt groot. Als die boom te veel licht gaat weghalen of andere overlast gaat geven willen zij hem weghalen.
Dan worden zij geconfronteerd met het feit dat ze een kapvergunning moeten aanvragen, ze tot wel 90 Euro leges moeten betalen, er ambtenaren moeten komen kijken en er meldingen in Ons Weekblad geplaatst worden.
De Vooruitstrevende Partij Baarle wil onnodige regels en kosten voorkomen. Daarom diende zij bij de begrotingsbehandeling op 9 november een motie in, die het College vroeg deze regel te vereenvoudigen, bijvoorbeeld alleen een meldingsplicht. Het College kan dan volgens heldere, door hen opgestelde regels bekijken of een vergunning nodig is.
Toegezegd werd dat dit bij de herziening van het bomenbeleidsplan van de kom meegenomen wordt.
De Vooruitstrevende Partij Baarle vindt dat de politiek zich ook met de kleine ergernissen van de inwoners moet bezig houden.


2 comments

  1. Een goed voorstel. Je moet er volgens mij toch op letten dat er duidelijke regels bij horen. Bijv. over de maximale diameter van een boom die zonder vergunning gekapt mag worden. Er is al zo weinig groen in het dorp.

  2. Uiteraard moeten er duidelijke regels voor komen. Het is zeker niet onze bedoeling om mooie grote bomen vergunningvrij te laten kappen. Maar juist wel om te voorkomen dat mensen door de hoge leges bomen gaan kappen zonder vergunning aan te vragen.

Comments are closed.