College gaat voortvarend te werk!

Posted by Ad Severijns |13 nov 06 |

Afgelopen donderdag is in de Raad van Baarle-Nassau de begroting 2007 behandeld. Een van de punten daarin was uitbreiding van de uren van de wethouders.
In de vorige Raadsperiode zijn veel belangrijke besluiten genomen, maar deze moeten ook nog afgewerkt worden. Het gaat dan ondermeer over de bouw van het gemeentehuis, de Brede School, uitwerken Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de nieuwe atletiekbaan, woningbouw op de scholenlocatie en de rondweg. Dat dit veel ambtelijke en bestuurlijke inzet vereist zal ieder duidelijk zijn. Daarom is de stelling van Keerpunt ‘98 dat dit College “slechts op de winkel past” misplaatst.
In het verleden zijn er meer plannen gemaakt dan er konden worden uitgevoerd.
Onder andere daardoor bleef er ieder jaar bij de jaarrekeningen een half miljoen Euro over. De Vooruitstrevende Partij Baarle vindt het prima dat het huidige College ook wil waarmaken wat zij afspreekt.
Het aantal uren van de wethouders is gebaseerd op de algemene norm in Nederland voor kleine gemeenten. Baarle-Nassau is echter uniek vanwege haar verwevenheid met Baarle-Hertog. Daarom hebben wij ook meer ambtenaren dan het landelijke gemiddelde. Maar zonder de daarbij horende politieke sturing van de wethouders loopt de organisatie niet goed. Dat moet Jan van Tilburg als voormalig wethouder, hoewel hij er vaak niet was, toch weten.
Hiervoor krijgen wij ook meer geld van de rijksoverheid. Het is dan ook een goede zaak dat de wethouders van de Raad de mogelijkheid krijgen om meer uren aan het belang van de gemeente te besteden. (De begroting is immers van de Raad). Overigens is verhoging van het aantal uren nog niet automatisch ingevuld. De wethouders zullen dat ook waar moeten kunnen maken.
De opmerking van Keerpunt ’98 dat de wethouders zichzelf een salarisverhoging geven, is daarom ver beneden de waarheid. Zij lijken hiermee slechts de onderbuikgevoelens van onze inwoners aan te willen spreken.
De Vooruitstrevende Partij Baarle vindt dat de juiste oplossing is gekozen. Bij een volgende raadsperiode zullen we ook bekijken of het aanstellen van 3 wethouders met minder uren mogelijk is.