Millennium Gemeente

Posted by Ad Severijns |17 jun 07 | 3 comments

Gemeenten en de Millenniumdoelen

Begin vorige eeuw waren gemeenten van doorslaggevend belang in de ontwikkeling in ons eigen land. Denk bijvoorbeeld aan het geweldige effect van riolering op hygiene; in korte tijd werden besmettelijke ziekten teruggedrongen en steeg de gemiddelde levensverwachting. Gemeenten in ontwikkelingslanden staan nu voor een soortgelijke uitdaging. De ˜Millennium Gemeente” campagne (die aansluit bij de mondiale VN campagne tegen armoede) biedt een kader voor internationale activiteiten van onze gemeente en laat zien hoe we de burger daarbij kunnen betrekken. Een ˜Millennium Gemeente” verbindt lokaal initiatief met de mondiale ontwikkelingsagenda. Zo kan ook onze gemeente een verschil maken.
Dit is het jaar van 07/07/07, op die zaterdag in juli is de helft van de tijd van de VN Millenniumcampagne verstreken. Inmiddels zijn er grote vorderingen gemaakt, maar helaas blijven sommige resultaten achter.
Dit is het moment om te handelen. In ontwikkelingslanden, maar ook in ons eigen land kunnen juist gemeenten een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de doelen. Daarom organiseert de VNG de ˜Millennium Gemeente” campagne. Deelnemende gemeenten kiezen een eigen invulling, onder een gezamenlijke, herkenbare vlag. Voor sommige gemeenten betekent dit nieuwe impulsen voor het mondiaal beleid. Voor andere gemeenten betekent het dat bestaande activiteiten in de schijnwerpers worden gezet en in breder verband worden gebracht.
Daarom het volgende voorstel:

– Overwegende dat alle regeringen, waaronder de Nederlandse, zich in 2000 hebben verbonden aan de Millenniumdoelen, gericht op het uitbannen van armoede;

– Overwegende dat nog steeds meer dan een miljard mensen minder dan 1 Euro per dag hebben om van te leven;

– Overwegende de uitspraak van voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan dat de steun en inzet van gemeenten en gemeenschappen onmisbaar zijn in het behalen van de Millenniumdoelen;

– Overwegende dat onze gemeente en onze gemeenschap in staat zijn om een bijdrage te leveren aan de strijd tegen armoede en ongelijkheid;

– Ondersteunt de VN campagne voor de Millenniumdoelen;

– Roept nationale en internationale donoren op om lokale overheden in ontwikkelingslanden meer te betrekken bij ontwikkelingssamenwerking;

– Zet zich in voor het behalen van de Millenniumdoelen in ontwikkelingslanden, met eigen middelen en in samenwerking met de eigen bevolking;

– Stelt een gedeelte van de gemeentebegroting beschikbaar voor activiteiten ter ondersteuning van (internationale) samenwerking, gericht op het behalen van de Millenniumdoelen;

– Benoemt ˜Millennium Gemeente” ambassadeurs en;

– Roept het college op om onze gemeente een verklaarde ˜ Millennium Gemeente” te laten zijn.


3 comments

 1. Hieronder volgen diverse praktische suggesties:

  Actie: Kies voor duurzaam geproduceerd hout »
  Actie: Gebruik papier met het FSC-keurmerk »
  Actie: Neem Fair Trade producten af »
  Actie: Ondersteun de plaatselijke Wereldwinkel »
  Actie: Kies voor duurzame spaarrekeningen, beleggings- producten en verzekeringen »
  Actie: Bespaar energie, verminder / compenseer de uitstoot van CO2 »
  Actie: Breng An inconvenient truth onder de aandacht van jongeren »
  Actie: Inspireer anderen met uw klimaatbeleid »
  Actie: ondersteun / faciliteer lokale fondswerving »
  Actie: verdubbel opbrengsten »
  Actie: betrek ontwikkelingsorganisaties »
  Actie: Neem deel aan het LOGO South programma van de VNG »
  Actie: Neem deel aan het LOGO East programma van de VNG »
  Actie: Informeer de bevolking »
  Actie: Gebruik uw website »
  Actie: Gebruik publieksevenementen »
  Actie: Zoek de samenwerking »
  Actie: Draag wit »
  Actie: Betrek koren »
  Actie: Teken voor de Millenniumdoelen »
  Actie: Al Gore’s ‘An Incovenient Truth’ – Lesmateriaal voor HAVO/VWO »

Comments are closed.