Berichten

Verkiezingen 2010

Op de vergadering van 5 januari j.l. is de kandidatenlijst vastgesteld. De lijst wordt weer aangevoerd door wethouder Jan Vermeer.

0 Comment

Verkiezingen 2010

Op de vergadering van 5 januari j.l. is de kandidatenlijst vastgesteld. De lijst wordt weer aangevoerd door wethouder Jan Vermeer.

0 Comment

Kandidatenlijst VPB bekend!

Op de vergadering van 5 januari j.l. is de kandidatenlijst vastgesteld. De lijst wordt weer aangevoerd door wethouder Jan Vermeer.

0 Comment

Verkiezingen 2010: Wij zijn op zoek naar U!

Gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 Uiteraard doet de Vooruitstrevende Partij Baarle weer mee met de aankomende verkiezingen. Wij hebben immers

0 Comment

Bestemmingsplan Buitengebied

Het bestemmingsplan buitengebied is vastgesteld in de raad van 16 juli 2009. De oude bestemmingsplannen buitengebied en campings dateerden van

0 Comment

Visie toerisme versus bestemmingsplan buitengebied.

De procedure rondom de herziening van het bestemmingsplan buitengebied is inmiddels gestart. De verwachting is dat dit bestemmingsplan halverwege 2009

0 Comment

Verburg doet oproep aan gemeenten èn inwoners: wees zuinig op bomen

05 december 2008 15:18 Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) roept burgers op om alert te zijn

0 Comment

Baarle-Nassau heeft een goede begroting voor 2009

De begroting van Baarle-Nassau voor 2009 is door alle politieke partijen goedgekeurd. De raad heeft daarbij nog wel een aantal

0 Comment

Politieke discussie

Visie toerisme in relatie tot bestemmingsplan buitengebied. De herziening van het bestemmingsplan buitengebied zal binnen redelijke termijn in procedure komen.

7 Comment