Category Archives: Discussie

Dinsdag was een drukke politieke avond! Raadsleden Henk Vriens en Ad Severijn hebben de gecombineerde commissievergadering bijgewoond. Twee onderwerpen waren voor

0 Comment

Geurgebiedsvisie

Vanavond staat de geurgebiedsvisie op de agenda bij de raadsvergadering. Gezondheid en welzijn van onze inwoners zijn voor de VPB

0 Comment

Lege veestallen een prooi voor criminelen?

Zoals een medelid van de Vooruitstrevende Partij Baarle (VPB) zich onlangs ergerde aan de diverse ongenuanceerde uitingen door de oppositiepartijen over het nieuw in te voeren ‘Afvalinzamelingssysteem’ in Baarle-Nassau, zo ergeren wij ons ook over de uitingen van het CDA in Brabant en Baarle over de gevolgen van leegstand van stallen.

0 Comment

Nieuwe afvalinzamelingsysteem Baarle-Nassau

Een last of een kans? Ik heb me de afgelopen weken groen, geel, blauw en paars geërgerd aan de diverse

1 Comment

Beleid ten aanzien van bomen in woonstraten

Betreft: Vragen conform art. 39 van reglement van orde van de raad. Datum: 14-06-2017 Onderwerp: Beleid ten aanzien van bomen

0 Comment

Kapvergunningen

Geachte raadsleden, Op 10 april 2017 ontvingen wij van de fractie van Vooruitstrevende Partij Baarle 5 vragen conform artikel 38

0 Comment

Reactie VPB op de begroting 2017 van gemeente Baarle-Nassau

Uit onze reactie van november 2016 op deze begroting in paragraaf 4 (Zie deze reactie op deze site): Paragraaf 4: onderwijs. Voor

0 Comment

Vrouw ligt 10 jaar dood in huis

Dit mag in Baarle nooit gebeuren! Wij hebben het allemaal gelezen of gehoord. Verschrikkelijk, niet? In Baarle Nassau zal de

0 Comment

Drie kleine gemeenten, één ambtelijke organisatie.

Een nieuwe impuls voor Baarle! Vier jaar geleden was “verloedering” het item voor de gemeenteraadsverkiezingen. Durven wij nu in de

0 Comment