Geurgebiedsvisie

Posted by Eva Bouwman |29 jun 22 |

Geurgebiedsvisie

Vanavond staat de geurgebiedsvisie op de agenda bij de raadsvergadering. Gezondheid en welzijn van onze inwoners zijn voor de VPB belangrijke onderwerpen.

Vorige week woensdag hebben Fractie Ulicoten samen en het CDA hierover een bijeenkomst georganiseerd. Een goede bijeenkomst en uitstekende sfeer. Ook wij waren hierbij aanwezig want we staan open voor visies en zinvolle argumenten van alle betrokkenen.

Jammer was dat een GGD-rapport in twijfel werd getrokken en er voornamelijk oog was voor de zakelijke belangen van de boeren. Een gezonde leefomgeving is belangrijk voor ieder mens, ook de boer. Zakelijke belangen horen niet te prevaleren boven ieders gezondheid.

Let wel, deze visie gaat over de geuroverlast en staat los van de stikstof-discussie die nu op landelijk niveau gevoerd wordt.