Beleid ten aanzien van bomen in woonstraten

Posted by Beheerder |27 jun 17 |

Betreft: Vragen conform art. 39 van reglement van orde van de raad.
Datum: 14-06-2017
Onderwerp: Beleid ten aanzien van bomen in woonstraten

De VPB heeft onlangs vernomen dat er een brief gestuurd in naar het College van B&W van Baarle-Nassau betreffende overlast van de bomen (Esdoorns) in de Sportlaan, met de vraag of deze gerooid kunnen worden en herplant met bomen die minder overlast geven. 

Een aantal jaren geleden zijn er ook in andere woonstraten overlast gevende bomen gerooid, voor zover wij weten heeft is daar elke keer vergunning aangevraagd met een duidelijke onderbouwing.

Aangezien er in veel van onze woonstraten bomen staan die in meer of mindere mate overlast geven lijkt het ons wenselijk dat er eenduidig beleid geformuleerd is of wordt over hoe om te gaan met vragen over het beperken van overlast of kappen van deze bomen.

Daarom volgende vragen:

– Heeft Baarle-Nassau beleid geformuleerd over het beoordelen van overlast door bomen in woonstraten en hoe hier mee om te gaan?

– Zo niet, is het college bereid hiervoor beleid te formuleren? Als voorbeeld kan hiervoor onder meer de volgende notitie geraadpleegd worden: http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Kampen/i68168.pdf

– Is het in Baarle-Nassau gebruikelijk om bij aanvragen voor kapvergunningen voor bomen een zgn. VTA (Visual Tree Assessment) uit te voeren om te controleren op zichtbare mechanische of biologische afwijkingen waardoor veiligheidsrisico’s  kunnen ontstaan?

– Zo niet, kan dit als gangbare praktijk ingevoerd worden bij aanvragen voor kapvergunningen?

Namens de fractie van de VPB
Ad Severijns

Op alle bovenstaande vragen is in de raadsvergadering van 14 juni 2017 door de portefeuillehouder, wethouder van Cranenbroek, positief gereageerd.