Lege veestallen een prooi voor criminelen?

Posted by Beheerder |12 aug 17 |

Lege veestallen een prooi voor criminelen?

Boeren ruggen recht!

Zoals een medelid van de Vooruitstrevende Partij Baarle (VPB) zich onlangs ergerde aan de diverse ongenuanceerde uitingen door de oppositiepartijen over het nieuw in te voeren ‘Afvalinzamelingssysteem’ in Baarle-Nassau, zo ergeren wij ons ook over de uitingen van het CDA in Brabant en Baarle over de gevolgen van leegstand van stallen.

In BN/de Stem van 22 juli 2017 schreef het CDA dat zij vreest -door het versneld aanscherpen van milieuregels in de veehouderij zoals de provincie recent heeft besloten- voor extra leegstand van veestallen in Baarle-Nassau. Deze kunnen ten prooi vallen aan criminelen.
Natuurlijk is het niet niks, wat er met de boeren gebeurt door het versneld aantrekken van milieuregels in Brabant ten faveure van de gezondheid van alle Brabantse inwoners en de effecten op milieu en landschap. Maar het leven is nu eenmaal een zaak van keuzes maken.

Keuzes maken, daar willen we het over hebben.
De toename van alles wat met drugs te maken heeft is in Brabant terecht opgetrokken tot het niveau van oorlog. Oorlog tegen de criminelen.Wat deden de boeren in de vorige oorlog? Zij boden onderdak aan joden, verzetsmensen en neergestorte geallieerde vliegeniers. Inderdaad met gevaar voor eigen leven.Waarom nu dan zo snel het hoofd in de schoot? Kies niet voor criminelen, maar wapen u door verstandige verhuur en houdt uw ruggen recht. En beste veehouders laat u eindelijk eens ondersteunen door uw organisaties, zoals de ZLTO, bij deze versnelde invoering van de milieumaatregelen en dus ook met het omgaan met de mogelijke gevolgen zoals leegstand.

Hoe?
Simpel door het opstellen van enkele gouden regels over wat te doen bij leegstand.
We noemen er een paar:

– Bord bij de deur ‘Alleen verhuur op ZLTO voorwaarden’. Zijn deze er nog niet? Wellicht is het dan verstandig dat u daarop aandringt bij de ZLTO.
– Alleen verhuren met een huurcontract. Een modelcontract zou moeten kunnen worden opgesteld door uw organisaties.
– Nooit een snelle actie. Huur en verhuur van bedrijfsruimten is lange termijn denken. Bezint eer ge begint.
– Vastleggen in het huurcontract van de overeengekomen activiteit in het verhuurde.
– Indien nodig, aanpassing vragen van het bestemmingsplan bij de gemeente voor deze activiteit.
– Tekenen contract met vertoon van paspoorten en benoem de BSN-nummers en documentnummers in het huurcontract. Sluit kopieën van de paspoorten bij.
– Breng ruime borg in rekening en laat alleen giraal betalen, dus geen contant geld.
– Laat wekelijkse toegang tot het verhuurde vastleggen in het huurcontract, evenals de afspraak dat het object voor onderhoud toegankelijk moet blijven voor u als eigenaar.
– Bij de geringste afwijking van het huurcontract onmiddellijk maatregelen nemen en bij aanhouden hiervan het huurcontract ontbinden.
– Bij twijfel over mogelijk dubieus gebruik of bedreigingen aan uw adres, bel de politie. Dat kan ook anoniem.

Als VPB herkennen en erkennen wij de uitdaging die leegstand in het buitengebied met zich meebrengt. Het lijkt ons dan ook verstandig hier gezamenlijk spoedig een visie over te ontwikkelen. Er zijn -behalve stoppen- ook andere, duurzame en meer grondgebonden manieren van landbouw en veeteelt mogelijk, net als combinaties met recreatie, dagbesteding, etc.

Alleen blijven afgeven op maatregelen vanuit provinciaal en landelijk beleid, zoals het CDA doet, helpt dan niet. Laten we samen op een positieve en constructieve manier de uitdaging aangaan en de kans om ons buitengebied  op verantwoorde manier voor boeren, ondernemers, toeristen, bewoners en landschapsontwikkeling vorm te geven gezamenlijk nemen.

Vind jij het ook belangrijk dat Baarle in de toekomst nog steeds een goede plek is om te wonen en je kinderen te laten opgroeien? Doe dan mee met de VPB, want samen zijn we sterk!