agrarische sector

Lege veestallen een prooi voor criminelen?

Zoals een medelid van de Vooruitstrevende Partij Baarle (VPB) zich onlangs ergerde aan de diverse ongenuanceerde uitingen door de oppositiepartijen over het nieuw in te voeren ‘Afvalinzamelingssysteem’ in Baarle-Nassau, zo ergeren wij ons ook over de uitingen van het CDA in Brabant en Baarle over de gevolgen van leegstand van stallen.

0 Comment