Category Archives: Samenwerken

Dinsdag was een drukke politieke avond! Raadsleden Henk Vriens en Ad Severijn hebben de gecombineerde commissievergadering bijgewoond. Twee onderwerpen waren voor

0 Comment

VPB on the move op 2 april 2017

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst Vind jij het ook belangrijk dat Baarle in de toekomst nog steeds een

0 Comment

Onrust in gemeenteland door veranderingen in de zorg

Wie voert straks de regie over de zorg?  De zorg neemt een heel belangrijke plaats in onze samenleving en de

0 Comment

Open brief aan de werkgroep Europese gemeente en bewoners van Baarle van Peter Lemans

Tijdens de raadsvergadering van 2 oktober maakte de heer Michiel Nooren namens uw werkgroep gebruik van het spreekrecht. Het betoog

0 Comment

Antwoord Werkgroep Europese Gemeente

In uw open brief aan de inwoners van Baarle benadrukt u een niet-partijgebonden burgerbeweging te zijn, die zich inzet voor

0 Comment

Raad 2 oktober – samenwerking AC en GR

De gevraagde beslissing in het raadsvoorstel is om de uitgangspunten in het “statement samenwerking Alphen-Chaam / Baarle-Nassau / Gilze-Rijen” te

0 Comment

Motie 26 juni 2013: samenwerken

De raad van de gemeente Baarle-Nassau in vergadering bijeen op 26 juni 2013 draagt het college op om zo spoedig

0 Comment

Gemeenteraad Nassau kiest juist niet voor herindeling!

Het artikel van Keerpunt ’98 in Ons Weekblad van 9 juli 2013 wekt de indruk alsof de andere politieke partijen

0 Comment

VPB wil realiteit onder ogen zien

Bestuurlijke samenwerking is hard nodig Terwijl de andere Nederlandse buurgemeenten hun onderlinge samenwerking in rap tempo intensiveren, dreigt Baarle-Nassau in

0 Comment