Open brief aan de werkgroep Europese gemeente en bewoners van Baarle van Peter Lemans

Posted by Beheerder |12 okt 13 |

Tijdens de raadsvergadering van 2 oktober maakte de heer Michiel Nooren namens uw werkgroep gebruik van het spreekrecht.
Het betoog van de heer Nooren wekte de indruk dat er gekozen moet worden tussen een samenwerking tussen Baarle-Nassau en de omliggende Nederlandse gemeentes, of een samenwerking tussen Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. Het werd gebracht alsof de ene keuze de andere keuze zou uitsluiten.
Ook andere sprekers beschreven een doemscenario voor beide Baarles en wilden krampachtig vasthouden aan de geweldige samenwerking tussen beide gemeentes.
Behalve één spreker, de heer Jos Jansen. Hij benadrukte het belang van een goede samenwerking tussen Nassau en Hertog, maar zag ook de noodzaak en de voordelen van de samenwerking met Alphen-Chaam en Gilze-Rijen.
Hij was daarom een voorstander van de ambtelijke fusie.
De nieuwe taken die de landelijke overheid overhevelt naar de gemeentes maken het noodzakelijk dat deze goed zijn uitgerust om deze taken uit te voeren. Als inwoner vind ik het belangrijk dat de service, ondersteuning en zorg die de gemeente verleent aan haar inwoners goed en zorgvuldig gebeurt. Dit wordt gedaan volgens de regels en wetten die gelden in het land waar je woont. Helaas zijn deze regels en wetten niet op europees niveau geregeld, en dus zijn ze verschillend voor Nassau en Hertog. Juist daarom is een goede samenwerking nodig. Voor o.a. de zorg samen met Nederlandse gemeentes, voor culturele activiteiten met Baarle-Hertog.
Door deze politieke veranderingen, zoals de kanteling in de WMO ben ik me gaan interesseren voor de lokale politiek. Ik ben voorstander van een Verbindende Partij voor Baarle, waarbij we bestuurlijk kijken naar de beste samenwerking voor beide Baarles. Maar uitvoerend gebruik kunnen maken van een sterk ambtelijk apparaat! Het versterken van identiteit en verbeteren van de kwaliteit gaat voor mij boven volledige zelfstandigheid.

Baarle-Nassau is niet alleen dat dorp met zijn uitzonderlijke samenwerking tussen 2 landen 30 enclaves en 2 gemeente, maar het is ook een dorp waarin wordt geleefd en gezorgd; samen met elkaar en voor elkaar.

Peter Lemans