Antwoord Werkgroep Europese Gemeente

Posted by Beheerder |11 okt 13 |

In uw open brief aan de inwoners van Baarle benadrukt u een niet-partijgebonden burgerbeweging te zijn, die zich inzet voor een krachtig lokaal bestuur in de vorm van een GOL (Gemeenschappelijk Openbaar Lichaam). Dat komt precies overeen met het standpunt van alle Nassause politieke partijen. Maar u bent tegen een ambtelijke fusie met Alphen-Chaam en Gilze-Rijen. Toch heeft de meerderheid van de raad daar wel voor gekozen.

Het raadsbesluit van woensdag 2 oktober is een bevestiging van de motie van 26 juni, waarin het college opgedragen werd om aansluiting te zoeken bij de samenwerking van Alphen-Chaam en Gilze-Rijen. De standpunten van de verschillende politieke partijen waren duidelijk bekend, o.a. door publicaties in Ons Weekblad van 31 mei, 21 juni, en 5 en 12 juli.

In de gemeente Baarle-Nassau is al meer dan 6 jaar een discussie aan de gang over hoe we een krachtig lokaal bestuur kunnen blijven. In 2009 is al een ambtelijke samenwerking met Alphen-Chaam gestart op het gebied van openbare orde en veiligheid en juridische zaken.
In juli 2011 is unaniem een voorstel aangenomen om met gelijkgestemde gemeenten na te denken over intensieve en dus vergaande samenwerking waarbij iedere vorm mogelijk is. Dus ook Keerpunt ’98, die op 26 juni en op 2 oktober tegen stemde, was daar toen voor.
Er is op verzoek van de fractievoorzitters van de gemeenteraad een waarnemend burgemeester aangesteld door de commissaris van de koning. Dat verzoek was ingegeven om meer inhoud te kunnen geven aan de wens om te gaan samenwerken.

De gemeenteraadsleden zitten dus al jaren in een denkproces over samenwerking.

Het bevreemdt ons dat u geen contact gezocht hebt met de Nassause raadsfracties, om kennis te nemen van de ideeën die intussen binnen de politieke partijen leven. Mogelijk is dit een bewuste keuze geweest, maar wij hadden graag het gesprek met u aangegaan. U speelt in op de emoties van inwoners, maar uw “inhoudelijk sterke argumenten tegen een ambtelijke fusie” hebben wij niet gehoord. Hierbij maakt u knap gebruik van de nieuwe media.

In uw open brief echter worden raadsleden woorden in de mond gelegd die al helemaal niet gezegd zijn, dan wel uit hun verband zijn gerukt. Wij vinden dat niet kies.
De woordvoerders van CDA, VPB, Fractie Ulicoten en VVD hebben duidelijk aangegeven waarom zij gelijktijdig kiezen voor een samenwerking op de Nederlandse en Belgische lijn.
De beschouwing van dhr. Severijns kunt u nalezen op de website van de VPB. Binnenkort komt het verslag van de raadsvergadering -met de geluidsopname- ook op de website van de gemeente te staan.

Wij hopen met u dat er op korte termijn een open discussie kan plaatsvinden tussen de twee gemeenteraden. En dat dit op korte termijn zal leiden tot een krachtig GOL. Dat was ook een van de intenties van onze motie.
In het verlengde hiervan ligt ook onze visie dat Baarle-Nassau juist vanaf het begin met de samenwerking Alphen-Chaam en Gilze-Rijen mee moeten doen, zodat we onder andere de positie van het GOL hierin op de juiste manier een plaats kunnen geven.