Category Archives: artikelen / publicaties

Financiën in de raad

Afgelopen woensdag was de raadsvergadering met als belangrijkste agendapunten onze eigen jaarrekening en de ABG jaarrekening en begroting. De jaarrekening

0 Comment

Dinsdag was een drukke politieke avond! Raadsleden Henk Vriens en Ad Severijn hebben de gecombineerde commissievergadering bijgewoond. Twee onderwerpen waren voor

0 Comment

Artikel Ons weekblad 4-11-22

De 2023 begroting met de VPB in de coalitie Een begroting waarin wij veel herkennen uit het coalitieakkoord. We zien

0 Comment

Artikel verenigingskrant Ons Weekblad

VPB: al 40 jaar weten wij, samen kom je vooruit! Onze gemeente is vele verenigingen rijk. Denk maar eens aan

0 Comment

visie perspectiefnota

Nieuwe zorgtaken maken samenwerking noodzakelijk Vanaf 2015 gaat de gemeente fungeren als loket voor de gehele overheid. De gemeente krijgt

0 Comment

Welzijnsbeleid in de gemeenteraad op 27/2

VPB nodigt haar achterban uit voor overleg op 21/2 Op woensdagavond 27 februari bespreekt de gemeenteraad van Baarle-Nassau de nota

0 Comment

Kwaliteit buitengebied is belangrijk voor ons welzijn

Voor een leefbaar evenwicht……. De Vooruitstrevende Partij Baarle (VPB) wil zich de komende raadsperiode inzetten voor zowel de leefbaarheid binnen

0 Comment

Woningbouw in Baarle-Nassau

VPB kiest voor starters en huurwoningen De Vooruitstrevende Partij Baarle (VPB) kiest in haar verkiezingsprogramma nadrukkelijk voor een evenwichtig woningbouwbeleid

0 Comment

Voor een leefbaar evenwicht……..

VPB presenteert haar programma 2010-2014 Tijdens de ledenvergadering op maandagavond jl. heeft de Vooruitstrevende Partij Baarle (VPB) haar verkiezingsprogramma 2010-2014

0 Comment