Artikel Ons weekblad 4-11-22

Posted by Eva Bouwman |03 nov 22 |

Artikel Ons weekblad 4-11-22

De 2023 begroting met de VPB in de coalitie

Een begroting waarin wij veel herkennen uit het coalitieakkoord. We zien een begroting waar in de breedte veel aandacht is voor thema’s die wij belangrijk vinden, waar Baarle-Nassau beter van wordt.

Inclusie en bestaanszekerheid voor onze inwoners, burgerparticipatie, snelheid bij het woningbouw dossier, aandacht voor duurzaamheid, schone lucht, natuur en cultuur.

Uiteraard hebben we veel belang bij het goed invullen van de toekomstige omgevingswet, de doorontwikkeling van het masterplan van het dorpscentrum en de geplande reconstructies van wegen en riolering.

We zien een begroting met oog voor de grote opgaven waar we lokaal voor staan.

We zouden de VPB niet zijn als we niet ook extra aandacht vragen voor een aantal belangrijke thema’s:

  • De vuurwerkoverlast zowel bij verkoop als afsteken, schijnt het nieuwe normaal te zijn, maar wij vinden het onacceptabel;
  • de terugkoppeling en afhandeling van meldingen van de BuitenBeter app mag beter. De website van de gemeente heeft echt een vernieuwing nodig;
  • meer elektrische laadpalen op de grotere openbare parkeerplaatsen;
  • aandacht voor voldoende herbeplanting van bomen. Ontwikkeling van nieuwe natuur en tevens voldoende inzet bij het afronden van de ecologische verbindingszones;
  • meer structureel maatwerk voor mensen die het economisch zwaar hebben;
  • aandacht voor een groter bereik van regelingen en ondersteuning bij de energietransitie;
  • graag zien wij voldoende sociale woningbouw en betaalbare huur- en koopwoningen met bijzondere aandacht voor de doelgroepen; starters en senioren. Zeker bij de ontwikkeling van Loveren fase 2.

Samengevat:

Wij zien een nette begroting van een college dat voortvarend is gestart. We zien veel zaadjes geplant worden voor de acties en ambities uit ons coalitieakkoord voor de komende 4 jaar.

Kortom, met deze begroting komen we Samen Vooruit!