Openbare orde en veiligheid

Verkeersveiligheid, openbare ruimte

De VPB is voor een levendig en autoluw centrum, waar fietsers en voetgangers voorrang krijgen. Bij de inrichting van de openbare ruimte moet er specifiek aandacht zijn voor mensen die een rollator, invalidenwagen of scootmobiel gebruiken. We vinden dat de gemeente verrommeling van straatgroen en pleinen, inclusief parkeerzones, tegen moet gaan.

Ondermijning en vermenging

Om onder meer drugscriminaliteit tegen te gaan en de mestmaffia te stoppen moet het gemeentebestuur de vermenging van onder- en bovenwereld en de daarmee gepaard gaande ondermijning, actief bestrijden. We willen dat de gemeente meedenkt en meewerkt om vrijkomende agrarische bebouwing een andere legale invulling te kunnen geven of af te breken.

Politie en BOA

De VPB vindt dat de wijkagent meer uren effectief beschikbaar moet zijn voor Baarle-Nassau. De functie van BOA blijft wat ons betreft bestaan om “kleine ergernissen” en hufterig gedrag te beteugelen. We willen de samenwerking tussen de Nederlandse en Belgische politie bevorderen door bevoegdheden te delen en te regelen dat de korpsen inzage in elkaars systemen krijgen.

Brandweer en rampenbestrijding

Hoewel de gezamenlijke brandweer formeel onder de veiligheidsregio (NL) en de veiligheidszone (B) valt, willen wij dat de gemeente zich inzet voor de erkenning van elkaars diploma’s, zodat geen dubbele examens afgelegd hoeven te worden. Een ramp houdt niet op bij de grens. Vanwege onze complexe geografische situatie pleiten wij voor een gecombineerde rampenbestrijdingscoördinatie.

BLS en AED

Door de lange aanrijdtijden van de ambulance vinden wij het Basic Life Support (BLS) van de brandweer een belangrijke voorziening die we moeten koesteren. Ook het AED-netwerk moet in stand blijven en adequaat onderhouden en waar nodig vernieuwd worden.

Vuurwerk

De VPB is niet blij met de vuurwerkverkoop door Belgische winkels in de dorpskern. De plannen van Baarle-Hertog om deze activiteiten naar het nieuwe bedrijventerrein te verplaatsen, zijn een eerste stap in de goede richting. Toch blijven wij bezorgd over de hoeveelheid vuurwerk die daar opgeslagen mag worden, gezien de enorme veiligheidsrisico’s.

 


    Meer Standpunten