Economie, toerisme en financiën

Actie voor een duurzame economie!

Wij kiezen voor een gemeente die zich actief bezighoudt met het vormen van de economie van ons dorp, juist voor de lokale ondernemer. Daarbij is overleg met alle verschillende soorten ondernemers heel belangrijk. Iedereen moet worden gehoord: de horeca, de winkeliers, de campingeigenaren, de ZZP’ers, de nijverheids- en dienstensector, agrariërs etc.

De bestemmingsplannen en visies, zoals voor het industrieterrein, moeten opnieuw bekeken worden en er moet meer ruimte worden gemaakt voor de kleine lokale ondernemer. De VPB is geen voorstander van (industriële) bebouwing rechtstreeks naast Kapel Nijhoven. Hier dient voldoende ruimte omheen te blijven om de cultuurhistorische waarde en de rust van de kapel te bewaren.

De VPB wil initiatieven op het gebied van duurzame en circulaire economie extra stimuleren en ondersteunen. Ondernemers die zich actief inzetten voor duurzame en sociale doelen vinden in ons een partner.

Toerisme met toegevoegde waarde

Baarle ligt in het midden van de groene driehoek tussen Breda, Tilburg en Turnhout. Daarom vinden wij dat promotie van het toerisme samen met de hele regio en alle toeristische ondernemers moet plaatsvinden. Er moet hiervoor meer gebruikt worden gemaakt van digitale media. Baarle moet samen met de omliggende gemeenten meer aandacht vestigen op de groene omgeving.

Informatie kan gegeven worden via ons informatiepunt Visit Baarle, maar ook door meer inzet op samenwerking via toerisme de Baronie, Land van Mark&Merkske en via winkels en horeca. Visit Baarle moet naast informeren, meer eigen initiatief nemen om Baarle aantrekkelijker te maken en houden voor toerisme.

Financiën

De taak van de gemeente is het zorgen voor dienstverlening en het vormgeven van de gemeente en samenleving zoals we dat met elkaar afgesproken hebben. Dat moet betaalbaar zijn en blijven, voor iedereen. De kosten van onze zelfstandigheid en het vergroten van onze bestuurskracht mogen de belastingdruk niet onbetaalbaar maken. Samenwerking is wat de VPB betreft essentieel om de belastingdruk voor alle inwoners te beperken. Zelfstandigheid kost geld, door samenwerking houden we de kosten beheersbaar.

Onze gemeente heeft een flink spaarpotje opgebouwd, de Algemene Reserve. Als dit spaarpotje te groot is, kun je stellen dat de belastingdruk ook onnodig hoog is. Met andere woorden, deze reserve kunnen we inzetten om de belastingdruk te beperken. We vinden het niet nodig dat de gemeente een grote spaarpot aanhoudt, zeker nu veel mensen moeite hebben om hun vaste lasten en energierekening te betalen. Deze reserve moet worden gebruikt voor initiatieven en projecten die meerwaarde hebben voor onze inwoners en gemeente.


    Meer Standpunten