Onderwijs

De VPB vindt de beschikbaarheid van kwalitatief goed onderwijs waar alle kinderen gebruik van kunnen maken, een primaire voorwaarde voor hun ontwikkeling.

Doorgaande ontwikkelingslijn

De VPB wil de doorgaande ontwikkelingslijn voor onze kinderen van 0 tot 16 jaar bevorderen. Waar mogelijk en wenselijk, zou de gemeente de hiervoor benodigde (infrastructurele) voorzieningen kunnen ondersteunen.

Voortgezet onderwijs

Wij vinden de middelbare school De la Salle een belangrijke voorziening voor Baarle-Nassau en de regio, die we ook graag wensen te behouden. Het is een relatief laagdrempelige toegang tot de volgende fase van de schoolloopbaan van kinderen.

Jeugdzorg en onderwijs

Bij de uitvoering van de jeugdzorg moet de gemeente ervoor zorgen dat er een goede afstemming plaatsvindt tussen het zorgaanbod van passend onderwijs en jeugdzorg.

Gebouwen

Goed uitgeruste en goed onderhouden schoolgebouwen zijn essentieel voor de beleving van de schoolgaande kinderen en voor het draagvlak van de scholen die er gehuisvest zijn. De VPB hecht er groot belang aan dat de gemeente op dit vlak haar verantwoordelijkheid neemt.

Peuteropvang/voorschoolse educatie

De huidige inrichting en steun voor voorschoolse educatie moet in stand blijven. Ook vindt de VPB het belangrijk dat kinderen vanaf 2,5 jaar oud die geen gebruikmaken van het kinderdagverblijf, gestimuleerd worden om naar de peuterspeelzaal te gaan. We willen de financiƫle tegemoetkoming zoals deze nu bestaat in stand houden.


    Meer Standpunten