Een leefbaar en levendig dorp

Centrum

Baarle heeft veel winkels waarvan de meeste draaien op het toerisme en de prijsverschillen tussen Nederland en Belgiƫ. Tank-, tabak- en vuurwerktoerisme geven veel overlast en voegen weinig waarde toe aan onze lokale economie. Wij willen samenwerken met Baarle-Hertog om van Baarle als geheel weer een prettige winkelomgeving te maken voor iedereen, zonder overlast voor inwoners, bijvoorbeeld van het laden en lossen bij winkels.

De VPB vindt het belangrijk dat Baarle een gezellig en levendig centrum houdt, niet alleen voor de toerist, maar ook voor de eigen inwoners. De VPB wil daarom de winkels in het centrum behouden en geen verplaatsing naar het industrieterrein of buitengebied.

Het Masterplan Centrum geeft vorm aan het nieuwe centrum. Er is lang nagedacht over dit plan en er is veel geld aan besteed. Nu is het nu tijd voor actie! Wij willen dat dit plan binnen 5 jaar wordt uitgevoerd. Ook moet snel samenwerking met Baarle-Hertog worden gezocht voor invulling van gezamenlijke delen van het centrum en tegengaan van leegstand. Daarnaast streven wij ernaar om de uitstraling van gevels in het centrum te verbeteren. Op dit moment is dit geen onderdeel van het Masterplan Centrum, terwijl hier volgens de VPB wel een kans ligt. We willen graag samen met Baarle-Hertog verkennen hoe we dit vorm kunnen geven.

Recreatie

De VPB wil de recreatie en het ecotoerisme versterken door bestaande natuurgebieden te verbinden, nieuwe natuurgebieden aan te leggen en tegelijk de natuur beter te beschermen. Hierbij vinden wij het heel belangrijk dat er recreatiemogelijkheden zijn voor onze eigen bewoners.

Het bosgebied Goordonk en rondom de visvijver willen we kwalitatief verbeteren zodat het meer mogelijkheden voor recreatie biedt. Wij denken hierbij aan het verbeteren van wandelpaden, looproutes en een losloopgebied voor honden. Dit willen we vormgeven in overleg met de buurt, de ondernemers en de bosbeheerder, zodat onze eigen inwoners hier met plezier kunnen recreƫren.
Het Bels lijntje is voor de natuur, onze inwoners en recreanten onmisbaar en moet als belangrijke ecologische verbindingszone blijven bestaan. Op geschikte plaatsen willen wij laadpunten voor elektrische fietsen plaatsen.

In het buitengebied horen vooral kleinschalige, duurzame recreatieve initiatieven, die de waarde van de natuur voorop stellen. Bestaande vakantieparken willen we aanmoedigen mee te gaan in deze groene visie en zichzelf te verduurzamen en klaar te maken voor de toekomst. Ook maken wij ons hard om de stankoverlast van intensieve veehouderijen zoveel mogelijk te beperken. Hierop moet de gemeente actief gaan handhaven. Minder stankoverlast komt verblijfstoerisme en de recreatieve mogelijkheden ten goede.

Sport

Bewegen en sport zijn erg belangrijk, omdat dat goed is voor de gezondheid en kansen biedt voor ontmoetingen. Wij willen sportactiviteiten blijven stimuleren, bijvoorbeeld door de inzet van buurtsportcoaches. Wij willen uitvoering geven aan de afspraken uit het sportakkoord. Ook moet Sportpark de Bremer beschikbaar blijven als sportfaciliteit voor de inwoners van Ulicoten.

In Baarle-Nassau en Ulicoten zijn er veel faciliteiten beschikbaar voor de verschillende verenigingen. Doordat elke vereniging alles voor zichzelf regelt, wordt onnodig geld uitgegeven en worden ruimtes en middelen soms te weinig gebruikt. Wij vinden dat de verschillende verenigingen beter moeten samenwerken en willen daarom een overkoepelend overleg om die samenwerking te realiseren.

Cultuur

Begrip voor elkaar begint met kennismaken met verschillende culturen en kunstvormen. Daarom willen wij samenwerken met de basisscholen om kinderen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met het lokale cultuuraanbod in het cultuurcentrum en van andere organisaties.

Wij zien dat er nu vrij weinig vernieuwend cultuuraanbod is voor jongeren. De Baarlese culturele organisaties hebben over het algemeen een verouderd ledenbestand met activiteiten gericht op deze doelgroep. Dit maakt voor jongeren de drempel hoger en cultuur minder aantrekkelijk. Wij willen met jongeren in gesprek over vernieuwing en zetten in op de organisatie van modernere vormen van kunstbeoefening, zoals urban culture of graffiti. We stimuleren het cultuurcentrum, de jeugddorpsverbinder, het jeugdwerk, de Cultuurplaats en de jongeren zelf om beter samen te werken om een passender aanbod mogelijk te maken voor deze doelgroep.

Wij vinden ook dat onze Baarlese cultuurhistorie veel meer zichtbaar gemaakt mag worden. We hebben een rijk verleden met prachtige verhalen, waaruit onze identiteit is ontstaan. Deze verhalen mogen we niet vergeten en initiatieven die hier invulling aan geven, nu of in de toekomst zullen wij steunen. Kunst in openbare ruimte willen wij extra stimuleren en wij willen hier budget voor vrijmaken.

Nieuw Cultuurcentrum Baarle

Het nieuwe Cultuurcentrum Baarle moet een centrale laagdrempelige ontmoetingsplek zijn voor iedereen. Er zijn al plannen voor de nieuwbouw zelf, maar laten we ook de omgeving van het nieuwe Cultuurcentrum meenemen.

De VPB wil de omgeving inrichten als een openbaar toegankelijk en groen multifunctioneel park, dat ook te gebruiken is als evenemententerrein. Wij willen mensen die werken in de cultuursector betrekken bij onze plannen en de vormgeving. Het parkachtige evenemententerrein biedt kansen voor nieuwe evenementen en kan drukte en overlast meer spreiden tussen het Sint Annaplein, de Loswal en het Cultuurcentrum.

Ten slotte moet het nieuwe Cultuurcentrum inmiddels gewoon gebouwd gaan worden. De plannen zijn vastgesteld; het is tijd om zo snel mogelijk de bouw in gang te zetten. Hoe langer we wachten, hoe minder vierkante meter cultureel centrum we krijgen gezien de prijsstijgingen in de bouw.


    Meer Standpunten