Zelfstandig door samenwerken

Ambtelijke samenwerking

De Rijksoverheid heeft de afgelopen jaren steeds meer taken naar de gemeenten overgeheveld. Soms met minder dan de daarvoor de benodigde middelen. Met andere woorden: de gemeente moet meer doen en heeft meer verantwoordelijkheid, terwijl daar niet altijd voldoende geld voor is. Voor de VPB is daarom al jarenlang glashelder dat Baarle-Nassau te klein is om zelfstandig alle ambtelijke kennis en vaardigheid in huis te halen die nodig is om alle taken goed in te kunnen vullen. Dat zou namelijk betekenen dat de kosten voor onze inwoners enorm zouden oplopen. Het is beter om die lasten te delen met andere gemeenten en dat doen we in de ABG samenwerking met Alphen-Chaam en Gilze-Rijen. De ABG is uitgebreid geëvalueerd en de gemeenteraad heeft recent het bestuurlijk toekomstperspectief vastgesteld. Wij zijn voorstander van dit perspectief. De ABG is niet het einde van zelfstandigheid, maar een voorwaarde voor goede dienstverlening.

De VPB zet in op de doorontwikkeling van de ABG wat betreft de organisatie, onderlinge samenwerking en het besturingsmodel. Daarbij volgen wij de evaluatie en het advies “Berenschot”, namelijk dat het wenselijk is te kijken naar enkele ontwikkellijnen die nog openstaan, zoals een herinrichting van het besturingsmodel. De ABG zal in de bedrijfsvoering kritisch moeten blijven op de kosten en tegelijkertijd een aantrekkelijke werkgever en organisatie zijn om gekwalificeerd personeel te werven op een krappe arbeidsmarkt. Daar heeft het gemeentebestuur van Baarle-Nassau ook een rol in, door het vertrouwen in de ABG uit te dragen.

Samenwerkingspartners

Vanwege onze unieke positie als enclavedorp omringd door meerdere Vlaamse gemeenten, hebben we veel verschillende samenwerkingspartners. We werken zoals gezegd samen met Alphen-Chaam en Gilze-Rijen in de ABG, maar ook met de buurt- en dorpsraad van Castelré en Ulicoten binnen onze eigen gemeente. Grensoverschrijdend stemmen we zaken af met Baarle-Hertog en België in de Enclaveraad. Maar we werken ook samen in de bredere regio met bijvoorbeeld Hoogstraten, Breda en Tilburg. Dit vraagt om realistisch en doortastend bestuur. De belangen van onze inwoners moeten het uitgangspunt zijn,  maar compromissen zullen soms onvermijdelijk zijn.

  • De samenwerking met Baarle-Hertog heeft met de Enclaveraad (via de BGTS) een nieuwe vorm gekregen. We zijn twee dorpen, maar één gemeenschap. We zijn buren die samenwerken waar het nodig, nuttig en logisch is, zoals bij een cultuurcentrum, bibliotheek of brandweer. We blijven wel twee verschillende landen met verschillende culturen en wetten. Daarom zijn een goede verstandhouding, communicatie en duidelijke afspraken extra belangrijk. Het samenwerkingsverband moet zorgvuldig ingevuld worden met gezamenlijke dossiers zoals het nieuwe Cultuurcentrum, het mobiliteitsbeleid en de bibliotheek. De VPB wil daarnaast bijvoorbeeld op thema’s als de natuur, de agrarische sector, het aanzicht van het centrum, leegstand van winkels en de energietransitie meer samenwerking in de Enclaveraad.
  • Naast de ABG en de Enclaveraad is samenwerken in de regio van groot belang. De gemeente moet voor andere partijen een betrouwbare partner zijn en hierin investeren. Of het nu gaat over de GGD, de Veiligheidsregio, de Omgevingsdienst of de Regionale Energiestrategie. Als kleine gemeente hebben we de kennis en omvang van de regio nodig om het behapbaar en betaalbaar te houden voor onze inwoners. Regionale samenwerking betreft ook de andere kant van de grens met Belgische gemeenten zoals Hoogstraten, Ravels, Merksplas en Turnhout.

    Meer Standpunten