VPB is blij met brief, maar niet verrast….

Posted by Beheerder |24 feb 14 | 2 comments

We moeten nu snel verder op ingeslagen weg
  
Commissaris van de Koning Wim van de Donk en de Antwerpse gouverneur Cathy Berx stuurden deze week een brief aan onze beide Baarlese gemeenteraden. De beide bestuurders zien de combinatie van enerzijds ambtelijke samenwerking tussen Baarle-Nassau, Alphen-Chaam en Gilze-Rijen en anderzijds de oprichting van een Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam (GOL) voor de beide enclavegemeentes als een goede oplossing om hiermee de lokale bestuurskracht te versterken. Daarmee vervalt het belangrijkste argument voor een (van boven opgelegde) gemeentelijke herindeling.

Gemeenteraad op de goede weg
Met deze reactie vanuit het provinciaal bestuur is de Vooruitstrevende Partij Baarle (VPB) zeer tevreden, maar voor ons is het geen verrassing. Op 2 juli 2013 hadden GS (Gedeputeerde Staten) van Noord-Brabant in een eerste reactie op het rapport ‘Veerkrachtig Bestuur in Brabant’ ook al gezegd dat een dergelijke oplossingsrichting een kans moet krijgen. En op 10 december 2013 gaf GS aan dat men zich volledig bewust is van de unieke enclavesituatie en graag meedenkt om tot een toekomstbestendige oplossing te komen in goede afstemming met de Vlaamse collega’s.Voor de VPB is het steeds duidelijk geweest dat het meerderheidsbesluit van onze gemeenteraad, ondersteund door de VPB, CDA, Fractie Ulicoten en VVD, het meest kansrijk is voor het behoud van de zelfstandigheid, nu en in de toekomst, van Baarle-Nassau.

Keerpunt slaat de plank mis
Het betoog van Keerpunt ’98 dat de keuze van onze gemeenteraad onherroepelijk leidt tot herindeling, wordt in de provinciale brief naar het land der fabelen verwezen. De realiteit is precies andersom: de versterking van de bestuurskracht die kan ontstaan door dit dubbel besluit is voor beide provincies juist aanleiding om in dat geval niet te streven naar een (van boven opgelegde) gemeentelijke herindeling. Ook wordt in de brief benoemd dat tijdens het besluitvormingsproces de gemoederen soms hoog opliepen. Deze onrust is ontstaan door de misleidende informatie die door Keerpunt ’98 is verspreid over herindeling. Dit heeft verdeeldheid in onze gemeenschap gebracht en de bestuurders in onze colleges in een moeilijk parket gebracht bij de loyale uitvoering van hun opdracht. Het zal nog veel inspanning vergen om de ontstane schade weer ongedaan te maken. En de nieuwe stap van Keerpunt om de politiek en de inwoners van Baarle-Hertog actief te betrekken bij de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen zien wij daarbij niet als behulpzaam.

Het gaat om bestuurskracht
Voor de VPB is de bestuurskracht altijd dé drijfveer geweest voor een ambtelijke samenwerking. In de ogen van beide provinciebestuurders kan een dergelijke ambtelijke samenwerking niet alleen de bestuurskracht van Baarle-Nassau vergroten, maar ook die van Baarle-Hertog. Aan de andere kant hebben Van de Donk en Berx wel degelijk oog voor de bijzondere situatie van de enclaves. Zij vinden dat er naast de ambtelijke samenwerking hard gewerkt moet worden aan het nieuwe GOL. Zij gaan in hun brief ook uitgebreid in op inrichting van de nieuwe ambtelijke samenwerking met de Nederlandse gemeenten. De structuur die rondom deze samenwerking gebouwd wordt dient recht te doen aan de enclavesituatie.

Bredere samenwerking met Hertog
Voor de VPB is het duidelijk: de besluiten die bij meerderheid door de gemeenteraad van Baarle-Nassau zijn genomen over ambtelijke samenwerking hebben draagvlak bij de hoogste bestuurders van de provincies Noord-Brabant en Antwerpen. Dit vormt vervolgens het gezonde fundament voor een bredere en intensievere samenwerking tussen Baarle-Nassau en Baarle-Hertog in het GOL. De afgelopen 12 jaren is daar overigens opmerkelijk genoeg niet veel van terecht gekomen, terwijl de huidige hoofdrolspelers toch ook allemaal aan dezelfde tafel zaten: het GOB genaamd. Laten we dat dan de volgende 4 jaren maar eens veel beter doen met elkaar! Als verre stip op de horizon wordt de vorming van een Europese gemeente genoemd, een gezamenlijk, enkelvoudig gemeentebestuur binnen het rechtsgebied van twee soevereine staten. Een bestuurlijke buitengewoon interessant onderwerp, dat zijn de woorden van de provinciale bestuurders, waar de VPB zich graag bij aansluit. De toekomst zal het leren; Baarle-Nassau en Baarle-Hertog verdienen samen de beste oplossing en daar gaan wij voor.

Bezoek ons op FaceBook – Vooruitstrevende Partij Baarle


2 comments

  1. Graag wil ik van u weten of
    Permanente bewoning van bungalowpark l’air PUR ook deel van uw verkiezingsprogramma uitmaakt.

  2. Beste meneer de De Beer, zo lang er geen nieuwe omstandigheden voordoen blijven wij bij het huidige vastgestelde gedoogbeleid.

Comments are closed.