Keerpunt ’98 en Baarle! samen onderuit. Samenwerking voorkomt herindeling.

Posted by Beheerder |14 feb 14 | 2 comments

VPB-STANDPUNT GESTEUND DOOR GOUVERNEUR en COMMISSARIS

P E R S B E R I C H T

Provincies zien geen enkele aanleiding om te streven naar een gemeentelijke herindeling

In een gezamenlijke brief van gouverneur dr. C. Berx van de Provincie Antwerpen en commissaris van de Koning, de heer Van de Donk van de Provincie Noord-Brabant, wordt helderheid verschaft over de bestuurskrachtversterking van de gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau.

Beide provincies hebben met tevredenheid kennis genomen van het besluit om per 2015 een Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam (GOL) te laten functioneren. In aanwezigheid van de gouverneur, commissaris van de Koning en gedeputeerde Pauli wordt er in het voorjaar een conferentie georganiseerd waarin met de twee gemeenten gesproken kan worden over de inrichting van het GOL en over de verre stip op de horizon in de vorm van één Europese gemeente.

De keuze van de gemeente Baarle-Nassau om over te gaan tot een intensieve ambtelijke samenwerking, per eind 2015, met de gemeenten Alphen-Chaam en Gilze en Rijen wordt gewaardeerd. De passage uit het ondertekende statement tussen de drie gemeenten: ‘Voor de enclavesituatie en de grensoverschrijdende samenwerking is er een bestuurlijke en ambtelijke structuur gerealiseerd waarbij de benodigde samenwerking op alle niveaus geborgd is’, sterkt de gouverneur en de commissaris in de gedachte dat, ook als sprake is van een ambtelijke fusie, er altijd vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid – met betrokkenheid van Baarle-Hertog – aandacht zal zijn voor de specifieke enclavesituatie.

De gemeente Baarle-Nassau kiest dus enerzijds voor de gezamenlijke oprichting van een GOL met Baarle-Hertog en heeft anderzijds besloten om intensief te gaan samenwerken aan Nederlandse zijde. Deze twee besluiten gaan, volgens de gouverneur en de commissaris, een bijdrage leveren aan de versterking van de bestuurskracht van de gemeente Baarle-Nassau, en wellicht ook indirect aan die van Baarle-Hertog.

Onder die omstandigheden is er vanuit provinciaal perspectief dan ook geen enkele aanleiding om te streven naar een (van boven opgelegde) gemeentelijke herindeling.

Einde persbericht

Noot voor de pers
Voor vragen kunt u contact opnemen met Miriam Stallen (communicatie) van de gemeente Baarle-Nassau. Zij is te bereiken op 06-53290470 of per e-mail: mstallen@baarle-nassau.nl


2 comments

  1. Mij valt op dat Keerpunt 98 en Baarle! spreken over ambtelijke fusie, terwijl elders (o.a. VPB) gesproken wordt over ambtelijke samenwerking. M.i. is daar verschil in. Hopelijk komt dat ter sprake tijdens het politiek debat op 12 maart a.s.

  2. Zoals nu afgesproken is gaan de ambtelijke organisaties fuseren.
    Voor ons is versterking van de bestuurskracht door deze verregaande vorm van samenwerken het meest wezenlijke daarbij, daarom willen we juist “samenwerken” benadrukken en positief benaderen.
    Andere partijen willen juist “fusie” benadrukken omdat zij bang zijn dat ambtelijke fusie ook zal leiden tot een bestuurlijke fusie, oftewel herindeling. Zij willen de bevolking angst aanjagen door ambtelijke fusie als iets bedreigends neer te zetten.

Comments are closed.