Ambtelijke samenwerking is niet nieuw voor Baarle-Nassau

Posted by Beheerder |18 dec 13 | 1 comments

Ambtelijke samenwerking is niet nieuw voor Baarle-Nassau

De ambtenaren van de gemeente Baarle-Nassau werken al sinds 2009 samen met hun collega’s in de gemeente Alphen-Chaam. De VPB is er 100% van overtuigd dat een goede en betaalbare ambtelijke dienstverlening het beste kan worden bereikt door samenwerking in een netwerk van dorpen die vergelijkbaar zijn met ons.

samenwerken

Raadsperiode 2006-2010
De wereld om ons heen verandert razendsnel. Het gevolg daarvan is dat ook wet- en regelgeving voortdurend veranderen. In de raadsperiode 2006-2010 stond daarom samenwerking met andere gemeenten al prominent op de agenda. De reden: om de vele veranderingen op de verschillende beleidsterreinen bij te kunnen houden is specialisatie noodzakelijk. En de gemeente Baarle-Nassau is te klein om voor ieder beleidsterrein een gespecialiseerde ambtenaar in dienst te hebben. Om ervoor te zorgen dat Baarle-Nassau toch over voldoende deskundige ambtenaren kan beschikken voor een goede dienstverlening aan haar inwoners is ambtelijke samenwerking met andere gemeenten noodzakelijk.

In de vorige raadsperiode hebben de wethouders Kerremans (CDA) en Vermeer (VPB) een voorstel uitgewerkt voor ambtelijke samenwerking tussen Baarle-Nassau en Alphen-Chaam. Deze ambtelijke samenwerking is op 1 januari 2009 van start gegaan op het terrein van openbare orde en veiligheid, bijzondere opsporing en juridische zaken.Het lag toen al in de bedoeling op deze ambtelijke samenwerking ook op andere beleidsterreinen voort te zetten.

Raadsperiode 2010-2014
In de huidige raadsperiode is het er niet van gekomen om de ambtelijke samenwerking met Alphen-Chaam verder uit te bouwen. Wel is er samen met Keerpunt ’98 (de grootste partij in de huidige coalitie) gezocht naar mogelijkheden om, behalve met Alphen-Chaam, met meer gemeenten ambtelijk samen te werken. Een verdergaande ambtelijke samenwerking is noodzakelijk vanwege de vele nieuwe taken die van het Rijk worden overgeheveld naar de gemeenten en de bezuinigingen die daarmee gepaard gaan.Ook het onderzoek dat de provincie recent heeft gedaan naar de veerkracht van het lokale bestuur onderstreept nog eens de noodzaak tot samenwerking met andere gemeenten. In dit onderzoek wordt geadviseerd om Baarle-Nassau en Alphen bij Tilburg te voegen, om op die manier de bestuurskracht te waarborgen.

Europese gemeente
Vanaf de allereerste besprekingen over ambtelijke samenwerking met andere Nederlandse gemeenten was duidelijk dat ook de samenwerking met Baarle-Hertog goed geregeld moest zijn. In dit verband kwam in het GOB-plenair van februari jl. de “Europese gemeente” aan de orde. Hierop werd toen door Baarle-Hertog niet erg enthousiast gereageerd. En nu zegt Baarle-Hertog niet te willen dat Baarle-Nassau samenwerkt met andere Nederlandse gemeenten? De nieuw opgerichte werkgroep Europese Gemeente roeptoetert dat er een gemeentelijke herindeling zal volgen als Baarle gaat samenwerken met Alphen-Chaam en Gilze-Rijen. En ook de nieuwe partij Baarle! predikt zelfstandigheid.

Wie begrijpt het nog?
Zien 9 van de 13 gemeenteraadsleden het verkeerd, of hebben zij niet het beste voor met de gemeenschap? Gaat het hier niet over een goede dienstverlening aan de inwoners. door een deskundig ambtenarenapparaat tegen betaalbare kosten?

De VPB is er 100% van overtuigd dat een goede en betaalbare ambtelijk dienstverlening het beste kan worden bereikt door samenwerking in een netwerk van dorpen die vergelijkbaar zijn met ons. Deelnemen aan dit netwerk is de VPB liever dan te worden samengevoegd met een stad. Wil Baarle-Nassau als zelfstandige gemeente voortbestaan, dan is de beste oplossing om aan dit netwerk van samenwerkende dorpen deel te nemen. En wat de VPB betreft zal dit de samenwerking met Baarle-Hertog zeker niet in de weg staan.


1 Comment

Comments are closed.