Zelfstandigheid door samenwerken

Posted by Beheerder |15 mrt 14 |

samenwerkenIn reactie op het onderzoek van de Provincie naar de bestuurskracht bij Brabantse gemeentes en in het volle besef dat de decentralisatie van zorgtaken vanuit het Rijk in 2015 een grote last op de schouders van de gemeentes gaat leggen, heeft de Vooruitstrevende Partij Baarle (VPB) al in het voorjaar van 2013 haar visie over de noodzaak tot samenwerking gepresenteerd.

Realistische combinatie

Zo schreven wij op 28 mei in Ons Weekblad dat er snel stappen gezet moeten worden om gedwongen herindeling bij Tilburg te voorkomen. Wij benoemden een combinatie van twee oplossingsrichtingen: een brede regionale samenwerking met de omliggende dorpen en een kleine, pragmatische bestuurlijke- en operationele organisatiestructuur samen met Hertog voor onze bijzondere enclavesituatie. 

Verstandig dubbelbesluit

Op 25 juni hebben wij in het Gemeenschappelijk Overleg Orgaan Baarle (GOB) volmondig ‘ja’ gezegd tegen het voorstel om de samenwerking tussen Nassau en Hertog te intensiveren, te beginnen met de invoering van een Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam (GOL).  En op 26 juni hebben wij een voorstel (motie) in de gemeenteraad van Baarle-Nassau ingediend om de samenwerking tussen Baarle-Nassau en de omliggende dorpen te intensiveren. Deze VPB-motie is door alle partijen ondersteund, met uitzondering van Keerpunt ’98.

Steun vanuit Provinciehuis

Op 2 juli stuurde het College van Gedeputeerde Staten (GS) uit Den Bosch al een duidelijke brief naar Baarle-Nassau waarin GS aangeeft dat zij wil afwijken van het herindelingsadvies van de Commissie-Huijbregts en dat er alle begrip is – vanwege interne en regionale samenhang en het noodzakelijk schaalniveau – voor de wens en inzet bij de gemeenten Alphen-Chaam, Gilze-Rijen en Baarle-Nassau om intensief met elkaar te gaan samenwerken. GS vindt het voorstel een kansrijke oplossingsrichting voor de noodzakelijke bestuurskrachtversterking. Daarbij geeft de Provincie ook aan – en dat wordt in een tweede brief op 13 februari nog eens herhaald – dat de unieke enclavesituatie met Hertog een belangrijke opgave is voor een dergelijke samenwerkingscombinatie.

Tempo maken: 2015 nadert!

Vervolgens heeft de VPB op 2 oktober jl. nog een tweede motie ingediend met de opdracht aan het College van Baarle-Nassau om haast te maken met de uitvoering van zowel het GOL-besluit met Hertog als ook het besluit tot ambtelijke samenwerking met Alphen-Chaam en Gilze-Rijen. De VPB is ervan overtuigd dat de gemeenteraad van Baarle-Nassau hiermee op de goede weg is en voelt zich hierin ook opnieuw gesterkt door de recente brief (13 februari 2014) van onze Commissaris van de Koning en de Gouverneur van de Provincie Antwerpen.

Baas in eigen huis

Door samen te werken met de omliggende gemeentes en de ambtelijke capaciteit en expertise te bundelen en schaalvoordelen uit te nutten, kan de gemeente Baarle-Nassau de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening aan haar inwoners ook na 2015 betaalbaar en op hoog niveau houden. En we blijven dan baas in eigen huis, ook over onze eigen financiële positie die nu nog prima is en dat willen we graag zo houden. Overigens gaat het niet alleen om de zorgtaken. Willen wij onze gemeente vitaal houden, dan zal de bestuurskracht op het gebied van de ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen, vergunningen, handhaving) versterkt moeten worden. En zo zijn er meer voorbeelden te benoemen als gevolg van de steeds complexere wet- en regelgeving waardoor veel kleine gemeenten in Nederland tot samenwerking met elkaar besluiten.

Beter met Hertog

Wat de VPB betreft is de ingezette koers de beste garantie om herindeling bij een grote stad zoals Tilburg te voorkomen. En ja, de samenwerking en de bestuurlijke relatie met Hertog is zeker voor verbetering vatbaar. De invoering van het GOL zal daarbij behulpzaam zijn. Maar nog belangrijker is dat deze samenwerking niet slechts met de mond beleden wordt, maar ook blijkt uit de houding en het gedrag van alle betrokkenen. Overigens hoeven we daarvoor niet te wachten op de komst van het GOL. Het kan morgen al beter! Aan de VPB zal het niet liggen.