Ze doen toch wat zij willen

Posted by Beheerder |10 mrt 22 |

Ze doen toch wat zij willen

Wie heeft dit niet ooit gedacht? Dat de gemeente gewoon doet wat ze zelf wil is een vaak gehoorde klacht. Ongeacht of het de plaatselijke of landelijke politiek betreft. Natuurlijk is dat niet volledig zo. Bij de gemeente werken ook gewoon mensen die ieder dag proberen het goed te doen. Toch kan en moet het, wat de VPB betreft, écht beter met het betrekken van inwoners bij beleidsontwikkeling en bij de transparantie van bestuur.

In Nederland zijn al jarenlang wettelijke verplichtingen om burgerparticipatie toe te passen bij het gemeentelijk beleid. Bijvoorbeeld ten aanzien van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook in de aangekondigde omgevingswet moet de gemeente actiever met participatie aan de slag. Daarnaast heeft onze gemeente zelf ook al vastgesteld participatiebeleid. Waar gaat het dan toch mis en wat wil de VPB daar aan doen?

Kloof overbruggen

Na inspraak van inwoners overheerst te vaak het gevoel dat er niets met de inbreng is gedaan en wordt te snel overgegaan tot besluitvorming door het college of de gemeenteraad. Het is belangrijk open te praten over de verschillende verwachtingen die er zijn. Want ook communiceren over de (on)mogelijkheden en wat er wel of niet met ideeën is gedaan hoort bij goede communicatie en het betrekken van inwoners. Daar ligt echt een kans tot verbetering,

Maximale inzet op betrokkenheid

De VPB luistert en wil jouw mening horen. Gelijkwaardigheid tussen inwoners en de gemeente is wat de VPB betreft de kern van burgerparticipatie. De ideeën en motivatie die inwoners hebben zijn gelijkwaardig aan die van de gemeente en kunnen juist ten goede worden ingezet. We moeten de zorgen of ideeën dus niet zomaar wegwuiven, maar echt kijken wat mogelijk is om dit in te passen in de planvorming. Dat vraagt ook om inwoners tijdig te betrekken en de inbreng met open blik te ontvangen. 

Inwoners moeten makkelijker hun mening kunnen geven over de onderwerpen die spelen in Baarle-Nassau. Te vaak zijn het dezelfde deelnemers bij inspraak avonden. De VPB wil een interactieve en digitale vorm van burgerraadpleging, die alle inwoners de kans geeft makkelijker mee te denken en te doen. Zo worden meer groepen laagdrempelig bereikt die niet zomaar het gemeentehuis bezoeken, zoals onze jongeren bijvoorbeeld.

Ulicoten en Castelré horen bij onze gemeente, maar hebben hun eigen unieke dorp en cultuur. De inwoners daar kennen hun eigen gemeenschap het beste. Daarom wil de VPB dat de gemeente intensief samenwerkt met de inwoners van deze dorpen en hun dorps-en buurtraad.

De gemeente moet ook meer gebruik maken van bestaande instrumenten en deze promoten, zoals het burgerinitiatief. Verder kan, in bepaalde situatie participatie ook leiden tot “overname” van gemeentelijke taken. We willen bijvoorbeeld “the right to challenge” aan de mogelijkheden toevoegen.

Burgerparticipatie begint bij de gemeenteraad

De VPB ziet graag dat burgerparticipatie in Baarle-Nassau nu eens echt van de grond komt en dan ook haast letterlijk. De gemeenteraad, en college als uitvoerend orgaan, moeten aan de voorkant veel meer nadenken over het te lopen traject dat passend is bij een onderwerp. Niet pas als er al een volledig ontwerp of beleid is. Hier moet aan de voorkant wellicht dus meer tijd en budget beschikbaar voor worden gesteld. Maar dit zorgt voor verkleining van de kloof en voorkomt achteraf bezwaren en veel frustratie.

En dan nog een schepje er bovenop

Bij de VPB willen we dat de kiezers de gemeenteraad en ons ook na de verkiezingen scherp houden. Laat je horen en daag ons uit. Nu met de verkiezingen, maar ook tussendoor: nodig ons uit voor een gesprek of werkbezoek, of kom naar onze achterbanavonden.

De gemeenteraad van Baarle-Nassau vertegenwoordigt iedereen in de gemeente, maar uiteindelijk zijn het ook maar 13 personen. Minder dan 0,2% van de inwoners, die het raadswerk, naar eer en geweten, vaak naast hun gewone werk, doen. Maak daarom, ook als inwoners, gebruik van de kansen die er zijn om je zorgen en ideeën te laten horen.

Ga daarom stemmen op 14, 15 of 15 maart en stem VPB, “Samen vooruit”