Windmolens voor of tegen…

Posted by Beheerder |12 mrt 22 |

Windmolens voor of tegen…

Windmolens voor of tegen … was het maar zo simpel

De manier waarop het huidige college van Keerpunt ‘98 en Baarle! de communicatie rondom de Regionale Energie Strategie heeft aangepakt, verdient geen schoonheidsprijs. Door een onhandige presentatie met daarin een illustratie is de indruk gewekt dat er op de Kwaalburgse Heide achter de Huisvennen meerdere windmolens zullen worden geplaatst.

Feit: er zijn nog geen concrete gebieden aangewezen waar windmolens komen.

Er is een debat over windmolens ontstaan waardoor de twee huidige coalitiefracties beide een raadslid hebben zien vertrekken: Jan van Tilburg en Lonneke Verbunt. Wat windmolens betreft vindt de VPB echter dat het niet simpelweg gaat over of je voor of tegen bent. Zeker nu met de oorlog in Oekraïne, die Poetin financiert met de export van Russisch aardgas, kunnen we ons niet de luxe permitteren om op voorhand windenergie uit te sluiten.

Feit: steeds meer Nederlanders hebben moeite om de energierekening te betalen.

Soms krijg je als argeloze inwoner de indruk dat er binnen een jaar of twee windmolens in ons landschap zullen verrijzen. Dat is niet zo. Lees de Regionale Energie Strategie erop na en je zult zien dat we eerst gaan inzetten op isoleren en zonnepanelen op daken. Vanaf 2030 moet Baarle-Nassau net als Alphen-Chaam volgens de RES ook grootschalig energie opwekken. Hoe en waar, dat is nog helemaal open. Daar moet de gemeente de komende jaren met inwoners en belanghebbenden over in gesprek.

Feit: als er al windmolens komen, wat nog niet beslist is, dan zal dat na 2030 zijn.

De Regionale Energie Strategie is niet in steen gebeiteld. Verre van. Elke twee jaar zal die worden bijgewerkt. Dan wordt er bekeken of de opgave (hoeveel energie onze regio moet opwekken) veranderd is, bijvoorbeeld doordat er inmiddels veel zonnepanelen op bedrijfspanden liggen. Er wordt gekeken of ruimtelijke inschattingen nog realistisch zijn en of er nieuwe inzichten of technieken zijn die het plaatje veranderen. Andere partijen doen alsof alles al vaststaat, maar dat is angstzaaierij.

Feit: de Regionale Energie Strategie geeft nog alle ruimte om onze opgave in te vullen.

Sommige partijen willen wachten op waterstof en nieuwe kerncentrales als alternatieven voor windenergie. Het maken van waterstof als energiedrager voor woningen is nu nog inefficiënt. Die energie kan je beter meteen in een accu stoppen.Waterstof zal de komende jaren vooral voor industrie en logistiek ingezet worden. Tja en kernenergie, daar moeten ze het in Den Haag eerst over eens worden. De bouw van een kerncentrale kost vervolgens nog minimaal 10 jaar en dan hebben we het nog niet gehad over Three Mile Island, Tsjernobyl en Fukushima. We moeten nu aan de slag met oplossingen die er zijn, voordat de aarde wéér een paar graden warmer is.

Feit: wind- en zonne-energie zijn nu de enige veilige alternatieven voor olie en gas.

VPB-leden hebben net zo goed een band met dit dorp, zijn buitengebied en de natuur. Zij zien liever ook geen windmolens in het landschap waar ze wonen, werken, wandelen enzovoort. Maar simpelweg zeggen dat je tegen windmolens bent zonder realistisch alternatief is kiezersbedrog. Voor dit soort populistische politiek ben je bij de VPB aan het verkeerde adres.

Feit: de VPB is geen voorstander van windmolens, maar vindt het onverantwoord ze op voorhand uit te sluiten.

De VPB is vóór wezenlijke burgerparticipatie over dit onderwerp. Dat betekent: alle voors en tegens grondig onderzoeken en de impact van alternatieven afwegen. Niet iedereen is voor, maar ook niet iedereen is tegen. Laten we gaan praten met elkaar en de komende jaren de tijd nemen om tot een breed gedragen besluit te komen. Laten we vooral niet nu al de hakken in het zand zetten en de deur dichtgooien. De klimaatverandering en Oekraïne laten zien dat dat niet meer kan.

De tijd om je kop in het zand te steken en te denken dat alles vanzelf goed komt is voorbij. We moeten aan de slag met de energietransitie in het belang van de toekomst. Afkicken van onze verslaving aan aardgas en aardolie. En zorgen dat het betaalbaar is voor iedereen. We moeten samen vooruit! Ook in Baarle-Nassau.

Stem daarom 14, 15 of 16 maart VPB.