Vragen omtrent bouw zorgappartementen Rector van den Broekstraat

Posted by Beheerder |12 mei 20 |

Geacht College,

Als VPB hebben we in het afgelopen jaar meermaals aandacht gevraagd voor meer informatie en meer nauwkeurigheid om te komen tot een maatschappelijke bestemming op de locatie Rector van de Broekstraat.

Gezien uw recente antwoorden op onze vragen, en gezien het feit dat de sloop van de locatie langzaam maar zeker begonnen is en wij vernomen hebben dat ze op 1 na verkocht zijn, verzoeken wij u dringend en met urgentie om e.e.a. te bezien.

U vraagt naar de jurisprudentie waar wij naar verwijzen. Deze is ruimschoots aanwezig maar mooi gebundeld in een publicatie van Aedes-Actiz genaamd “Wonen en zorg en de ruimtelijke ordening” van 1 okt 2015 en bijvoorbeeld dit artikel met diverse jurisprudentie verwijzingen: http://www.wonenenzorg.nl/juridisch/zorgwoningen-en-complexen-bestemmingsplan/

Naar onze mening heeft u ofwel de bouwvergunning te makkelijk verstrekt op de functie maatschappelijk en onze vraag is dan of dit onbewust is gedaan omdat de commerciële partij een mooi verhaal heeft verkocht? of is dat bewust gedaan om mee te werken en zo de regionale/provinciale woningbouwafspraken/quota te ontlopen qua woningbouw? Ofwel is ons bestemmingsplan onvoldoende van beschrijving en geldt dan de intentie van de bestemming?

Wij zijn als VPB groot voorstander van meer woningen in ons dorp geschikt voor kwetsbare doelgroepen zoals senioren met zorgbehoefte of mensen met een vorm van beperking. Wij begrijpen ook dat er differentiatie van doelgroepen in dat segment mogelijk zijn.
Het kan er echter bij de VPB niet in dat er geen enkele beperking of koppeling op de appartementen ligt in de vorm van bijvoorbeeld een overeenkomst met een officiële zorginstelling of zorg-indicatie. Daarmee zijn dit gewoon commerciële appartementen die door iedereen gekocht kunnen worden in de vrije markt en daarmee ons inziens onrechtmatig vergund zijn op deze bestemming maatschappelijk. Daarbij komt ook het feit dat u ons inziens, de waardevolle positie die we hebben als gemeente om te sturen middels het bestemmingsplan, te grabbel gooit aan commerciële woningbouw door dit plan te vergunnen.

Aangezien u blijkbaar bij uw standpunt blijft gezien uw antwoorden en het proces van het afgelopen jaar waarin u onze signalen en vragen steeds naast u neerlegt, verzoeken wij u om dit dossier voor te leggen aan de provincie bij de afdeling “interbestuurlijke toetsing” en ons op de hoogte te stellen van de uitkomsten.
De rechtsgeldigheid van de vergunning en daarmee ook de risico’s (claims) voor ons als gemeente staan ons inziens op het spel.

Wij vernemen graag uw eerste reactie in de raadsvergadering van 13 mei 2020.

Namens de fractie van de VPB,
Janneke van de Laak