VPB pleit voor oplaadpunten nabij centrum

Posted by Beheerder |19 jan 14 |

VPB pleit voor oplaadpunten nabij centrum

Maak Baarle aantrekkelijk voor elektrische fiets en auto.

Nu steeds meer mensen een elektrische fiets aanschaffen of in een electrische auto rijden, wordt het de hoogste tijd dat ook in onze gemeente elektrische oplaadpunten komen. Zo kunnen fietsers op het Bels Lijntje even pauzeren in Baarle terwijl hun fiets wordt bijgeladen en kunnen automobilisten (‘dagjesmensen’) de accu opladen op een parkeerplaats nabij het centrum. Elektrische auto’s produceren ook minder geluid en geen uitlaatgassen en verminderen dus de verkeersoverlast in het  centrum.

laadpaalbord

Voorbeeldfunctie
De VPB is van mening dat het heel belangrijk is dat gemeentes een voorbeeldfunctie invullen als het gaat om het stimuleren van duurzame en milieuvriendelijke initiatieven. Een schone en gezonde leefomgeving is daarbij letterlijk van levensgroot belang. Het stimuleren van het gebruik van elektrische fietsen en auto’s is een mooi voorbeeld. Dat begint met ervoor te zorgen dat er voldoende oplaadpunten zijn voor de accu’s. En door goed na te denken over de locatie van de laadpalen, kun je ook bevorderen dat auto’s en fietsen op een handige plek worden geparkeerd.

Aantrekkelijke bestemming
Onze gemeente is een belangrijke bestemming voor fietsers (Bels Lijntje) en auto’s (‘dagjesmensen’).  Het plaatsen van oplaadpunten maakt ons dorp nog aantrekkelijker en is tevens een stimulans voor het elektrisch vervoer. De gemeente kan hier het goede voorbeeld geven, niet alleen door zelf met elektrische auto’s te gaan rijden, maar ook door er voor te zorgen dat er voldoende openbare laadpalen. Uiteraard in nauwe samenwerking met de energieleveranciers, de Baarlese ondernemers en het VVV.

Verminderen verkeersoverlast
Het centrum van Baarle ondervindt veel overlast van verkeer. Grootschalige en ingrijpende maatregelen zoals de aanleg van de rondweg moeten daar verbetering in brengen, maar de aanleg van de rondweg loopt keer op keer vertraging op en de ingebruikname datum is nog altijd ongewis. Reden temeer om na te gaan of er ook andere maatregelen denkbaar zijn, liefst op korte termijn, die direct een bijdrage leveren aan de vermindering van de overlast. Het ontmoedigen van doorgaand vrachtverkeer hebben wij bij de VPB al vaker bepleit, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Alle beetjes helpen en het gaat ook om de bewustwording. Elektrische auto’s produceren minder  geluid en minder uitlaatgassen en dus ook minder fijn stof. En elektrische fietsen verlagen de drempel zodat mensen eerder de auto laten staan en voor recreatief gebruik of voor woon-werk verkeer sneller de fiets gebruiken. Wat de VPB betreft voldoende reden om als gemeente dit te bevorderen, te beginnen met laadpalen.

Sociaal, vitaal en groen
De VPB heeft een verkiezingsprogramma opgesteld met als titel ‘Samen voor een sociaal, vitaal en groen Baarle’. Dit idee voor oplaadpunten is slechts een van de vele kleinere en grotere onderwerpen uit ons programma. Meer weten? Bezoek ons op www.vp-baarle.nl of op Facebook. Volgende week meer over ons programma, onze speerpunten en onze kieslijst.