VPB en onze Economie

Posted by Beheerder |09 feb 14 |

Jaarcijfers 2013 van ondernemingen zijn binnenkort bekend

De VPB vindt dat de gemeente haar rol ten aanzien van economisch beleid actiever en meer eigentijds moet gaan invullen, onder meer door beter op de hoogte te blijven van wat er bij de ondernemers leeft. Daarom moet er ook periodiek overleg zijn met hun vertegenwoordigers. Bij een eigentijds beleid past ook aandacht voor welzijn en duurzaamheid. De raad zou vervolgens een gerichter en actiever beleid moeten formuleren, zodat ook meer sturing kan worden gegeven aan de uitvoering.

HOOFDDORP-GLASVEZEL-KABELSSnel internet in de hele gemeente

Economie
Ons economisch systeem is gebaat bij goede resultaten van bedrijven en dienstverleners. Dat schept werkgelegenheid, geeft de mogelijkheid tot belastingheffing en daarmee geld voor sociale voorzieningen, veiligheid en infrastructuur en instandhouding van onze pensioenen. Voor de regionale en lokale werkgelegenheid is het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) een belangrijke motor. Het geeft onze inwoners en met name ook jongeren en jonge gezinnen de mogelijkheid dicht bij huis werk te vinden.

Maar de VPB vindt dat winst niet ten koste van alles mag gaan. Wij delen bijv. de kritiek op het verdienmodel van de grote banken, waarbij gestuurd wordt op maximale winst en de gewone man opdraait voor de hoge bonussen. Ook vinden wij dat er geen roofbouw op de aarde gepleegd mag worden, omdat dat weer direct invloed heeft op het welzijn van haar bewoners. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid is onze leidraad.

Lokale bedrijvigheid
Het Baarlese bedrijfsleven kan opgesplitst worden in 4 sectoren:
1. Agrarische sector
2. Niet-agrarische bedrijven en dienstverleners
3. Winkelbestand / Middenstand
4. Toerisme, Recreatie en Horeca

1. Agrarische sector
De schaalvergroting in de agrarische sector, met name in de intensieve veehouderij, zal ongetwijfeld verder gaan. Door deze schaalvergroting kan men efficiënter en dus winstgevender produceren. Het grote aantal dieren vormt echter ook een grote belasting voor het milieu, de leefomgeving en de volksgezondheid. De uitdaging voor de agrarische sector zal dan ook zijn om te ondernemen binnen de beschikbare milieuruimte en de strenger wordende wet- en regelgeving.

Daarbij past een rol en opstelling van de gemeente om met een toekomstgericht beleid tot een verdere verduurzaming van de veehouderij te komen, in balans met andere economische activiteiten in het buitengebied.

2. Niet-agrarische bedrijven en dienstverleners
Voor overige bedrijvigheid willen wij vooral inzetten op uitbreiding van nijverheid en kleinere, milieuvriendelijke bedrijvigheid en de dienstensector. De gemeente moet daarbij een actief, voorwaardenscheppend beleid voeren, waarbij duurzame initiatieven extra gestimuleerd worden. Om voldoende vestigingsmogelijkheden voor het MKB te krijgen wordt de samenwerking met de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (REWIN) en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) aangehaald.

3. Winkelbestand / Middenstand
Vlamingen doen graag boodschappen in Baarle-Nassau, Nederlanders gaan brandstof tanken, sigaretten en vuurwerk kopen in Baarle-Hertog. Baarle neemt echter geen unieke positie meer in; in diverse plaatsen om ons heen wordt veel gedaan om consumenten te lokken, zoals het centrum aantrekkelijk maken en koopzondagen instellen.

Het grote Baarlese winkelbestand is belangrijk voor onze lokale economie en niet los te zien van het enclavetoerisme. De VPB wil daarom dat de kwaliteit van de openbare ruimte verbeterd wordt o.m. door het opfrissen en verfraaien van het centrum en projecten rondom onze enclavesituatie. Laden en lossen dient beter geregeld te worden zodat het niet onnodig overlast voor inwoners en verkeer geeft. Ook zijn wij benieuwd hoe Baarle er uit ziet in de ogen van onze bezoekers. Dat willen we onderzoeken, zodat de juiste maatregelen getroffen kunnen worden om Baarle voor hen aantrekkelijker te maken.

4. Toerisme, Recreatie en Horeca
De VPB ziet graag dat Baarle een gezellige en levendige plaats blijft, waarbij de centrumfunctie van Baarle in het uitgestrekte groene gebied tussen Breda, Tilburg en Turnhout versterkt moet worden. Daarom dient er ook samen met de omliggende dorpen een visie op de toekomstige recreatieve en toeristische ontwikkelingen opgesteld te worden.

De VPB vindt het van groot belang dat de toeristische en recreatieve kwaliteiten van het buitengebied op een duurzame wijze worden benut en wil zowel in Nederland als in België de aandacht vestigen op de groene omgeving. In het buitengebied gaat het dan om kleinschalige initiatieven, behouden van de zandwegen, wandel- en fietsroutes en extensieve recreatiemogelijkheden.

Profit, People, Planet; Planet, Profit, People; …..
De volgorde is niet belangrijk, de balans er tussen wel.

Goede resultaten zijn belangrijk om de continuïteit van een bedrijf veilig te stellen, om de economie te laten draaien. Tegelijkertijd vinden wij het belangrijk dat de leefbaarheid nu en in de toekomst binnen onze gemeente gewaarborgd is. Dus is er een beleid nodig dat zich -naast economie- richt op welzijn en duurzaamheid. De VPB heeft dat vertaald naar een programma op basis van Sociaal, Vitaal en Groen.