Voor u. Met u

Posted by Beheerder |15 mrt 18 |

Voor u. Met u

Ik ben geboren en getogen in Baarle-Nassau en heb heel mijn leven met plezier in Baarle-Nassau gewoond. De afgelopen twaalf jaar heb ik me als wethouder ingezet om Baarle-Nassau te maken tot wat het nu is: een gemeente waar de voorzieningen goed geregeld zijn, een plek waar je goed kunt wonen en leven. Of het nu gaat om de school voor de kinderen of de zorg voor de ouderen, sporten op het sportpark of een cursus in het CCB. Koffie drinken in het grand café bij Janshove of winkelen in het centrum. Baarle-Nassau is gewoon een plek om trots op te zijn. Dit resultaat is tot stand gekomen door goed samen te werken met allerlei partijen en organisaties, en door te luisteren naar de inwoners.
Ik wil namens de VPB en voor alle burgers de komende periode blijven werken om dit in stand te houden en verder te verbeteren. Hiervoor is een ambtelijke organisatie nodig die, samen met het bestuur van de gemeente, de noodzakelijke bestuurskracht kan leveren om de uitdagingen van vandaag aan te kunnen.  

De VPB is een politieke partij die verantwoordelijkheid durft te nemen en een visie heeft voor de toekomst en de menselijke maat belangrijk vindt. Dat blijkt onder andere uit onze standpunten en het gevoerde beleid in het sociaal domein. De door het Rijk opgelegde transities in dit domein hebben we de afgelopen jaren zonder noemenswaardige problemen doorgevoerd en de cliënttevredenheid is hoog. Wij willen dit graag door ontwikkelen.  

Daarnaast hebben wij duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Kijk maar naar onze standpunten over natuur, milieu en leefklimaat. Nieuwe economische activiteiten in vrijkomende agrarische bebouwing kunnen goede ontwikkelingen zijn om de kwaliteit en levensvatbaarheid van het buitengebied te verbeteren. Kortom, wij zijn een partij met een brede visie en niet een partij die enkel op actualiteiten en incidenten stuurt.  

Als u kiest voor een werkelijk sociaal, groen en actief Baarle, stem dan 21 maart VPB: LIJST 4.
Klik voor meer informatie op “standpunten” in het hoofdmenu.
Volg de VPB op facebook.com/vpb.baarle

 Jan Vermeer