Voor elkaar. Nu en later.

Posted by Beheerder |16 mrt 18 |

Voor elkaar. Nu en later.

De laatste jaren heb ik me met hart en ziel ingezet voor de Baarlese gemeenschap. Als raadslid en via projecten als Wonen met Gemak, Dementievriendelijke Gemeenschap en Tabletlessen voor Senioren. Ik ben al een aantal jaren met pensioen en zet de kennis en ervaring die ik in het leven heb opgedaan graag in om mee te bouwen aan een leefbaar Baarle. Vanzelfsprekend heb ik daarbij bijzondere aandacht voor mijn eigen doelgroep: ouderen.

Een van de motto’s van de Vooruitstrevende Partij Baarle voor de gemeenteraadsverkiezingen is “Voor elkaar. Nu en later.” Het eerste deel geeft weer waarom ik me inzet voor ons dorp. “Nu” in het tweede deel is niet gebonden aan een leeftijd, maar staat voor een periode in je leven dat je bijdrage aan je leefomgeving mogelijk groter is dan je hulpvraag. “Later” betekent voor mij het tegenovergestelde.

Nu en later ben je er om elkaar hulp te geven of te krijgen als dat nodig is. Het een sluit het ander niet uit. Een bijstandsmoeder bijvoorbeeld wordt door de gemeenschap financieel ondersteund, maar geeft wellicht zelf terug door te helpen op de school van haar kinderen of penningmeester te zijn van de sportvereniging. De hulpvragen en het aanbod in een dorp kunnen heel divers zijn. Waar het op neerkomt, is dat we elkaar als burgers niet in de kou laten staan als er warmte nodig is. Dat we tijd vrijmaken om iets te betekenen voor de mensen om ons heen.

Bij “Later” denk ik natuurlijk ook aan ouder zijn met ongemakken als eenzaamheid en dementie. Dan is hulp geven niet eenvoudig en moet ook de hulpgever, bijvoorbeeld een mantelzorger, ondersteuning krijgen. Zonder elkaar, zonder onze participatie, zijn we nergens. Ik vind dat de gemeente hierin een duidelijke taak heeft en haar verantwoordelijkheid moet nemen. Daar wil ik me de komende jaren voor in blijven zetten.

Vind jij het ook belangrijk dat Baarle een plaats blijft waar het goed wonen is en kinderen fijn op kunnen groeien? Stem dan VPB (Lijst 4), want samen zijn we sterk!

Jan Boot, kandidaat gemeenteraadslid Vooruitstrevende Partij Baarle (VPB)