Verslag van de raadsvergadering over de begroting 2020

Posted by Beheerder |19 nov 19 |

Deze begroting 2020 voor de gemeente Baarle-Nassau o.a. is door de VPB afgewezen, nadat van haar 2 moties en 4 amendementen slechts 1 motie is aangenomen.